L’Inquisició en Valencia i Barcelona

Per Francesc Bellido de Sant Feliu

L’Inquisició que primerament va fer la difícil faena de neteja ètnica i per damunt de tot, religiosa, dins del territori del Regne de Castella, assejant a totes les aljames més importants del seu territori, va traspasar finalment les fronteras d’atres territoris peninsulars.

L’establiment d’Inquisidors estrangers provinents de Castella a les ciutats de Valencia i d’Aragó, va fer que les autoritats de moltes ciutats i llocs importants, es queixaren davant de les Corts, fent manifestació de que esta situació, anava en contra dels seus privilegis i drets històrics. Per atra part, en quell temps, Valencia i les ciutats i viles mes importants del seu entorn, es trobaren passant una molt greu situació econòmica com a conseqüència de la peste, que va asolar molts llocs i va deixar en els seus punts mínims la producció agrícola i també l’índustrial i començar pronte una persecució de jueus convertits, veníen a perjudicar el ressorgir d’una vida normal.

Lo mateix va passar en Barcelona, a mes de que en esta ciutat i ab el seus entorns, en l’any 1462, es va vore en l’embolic d’una sublevació dels pagesos i per tant, no era el moment adequat ni propici per a començar una persecució de jueus convertits al cristianisme, que fins i tot, vindria a produir un nou problema, ya que s’anirien els tècnics i gent preparada, i que al donar-se conter de la problemàtica que s’els venia damunt, van començar a traure el dines que tenien en les cases dels banquers i començaren a eixir del Regne camí de França, a on el seu Rei, momentàneament, els va donar tota classe de facilitats. Segons anotació d’aquell temps, es creu que de Valencia van eixir cap a l’exili, a l’entorn de cent famílies i de Barcelona i del seu entorn foren mes de cinc centes famílies.

Tota esta classe de migracions forçades van representar l’iniciació d’una decadencia econòmica, social i industrial que va para el desenroll de casi tota l’economia Ibèrica que tant car costaria mes avant a l’Espanya unificada.

Com a conseqüència de tot lo dit, en aquells jorns, els comerciants mes rics començaren a fugir i va arribar la roina econòmica, i el Rei, va respondre a les autoritats que’s van queixar, que era mes important contentar al nostre Senyor Deu i als seus Inquisidors, que als desijos del hòmens.

Per tant, este es un dels grans errors històrics que tant a sovint es poden vore a lo llarc i en el transcorrer de la politica i que tant transcendent i nefast va ser per a Espanya.

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: