cites

Los mallorquines hablan una lengua que es tan antigua como el inglés y más pura que el catalán o el provenzal, sus parientes más cercanos.
Robert Graves

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

La Real Academia con el paso cambiado
Per Agustí Franch
En ese mismo acto ha manifestado el señor director que el valenciano para los filólogos es una modalidad del catalán (Mediterráneo, 12.6.2002). Ha dicho para los filólogos, pero debió haber dicho para algunos filólogos. Nosotros añadimos además que también lo es para él, puesto que el diccionario de la Real Academia, es esa la definición que da...  Continuar llegint
 
La trampa catalanista en la Corona de Aragón
Per Pere Martí i Martínez
Que quede claro de antemano, que no voy a ser yo el que niegue el hecho diferencial de los catalanes (que por otra parte lo tienen), ni me voy a meter con los catalanistas, tampoco es mi interés, y mucho menos el objetivo de estas líneas, porque sinceramente considero que tienen todo el derecho del mundo a serlo.  Continuar llegint
 
La gran mentira
Per Joan Costa i Catala
Si l’AVL seguix tan negra i mentirosa trayectoria, per lo vist ya fa temps acordada en els mes alts escalons del poder, no solament ha naixcut morta, un organismo mes d’esquena als interessos ciutadans, sino que el conflicte llingüistic, del qual s’ha proclamat la solucio, està mes llunt que mai d’aminuar-se, rebrotarà mes viu que mai i virulent.  Continuar llegint
 
Emili Miedes i Bisbal: Nova transcripcio de “Les Troves en lahors de la Verge Maria”
Per Joan Costa i Catala
S’han fet facsimils i transcripcions mes o manco encertades del primer llibre impres en Valencia, i el primer tambe provablement en tota Espanya. Un llibre colectiu, en el que participaren moltes persones importants de la rica i culta societat valenciana de l’ultim terç del nostre Segle d’Or.  Continuar llegint
 
Carlos Ros, un intelectual proscrit
Per José Vicente Gómez Bayarri
Anem recuperant bons articuls, com este que ara pengem en la web. Magnific articul de D. José Vicente Gómez Bayarri, Academic de numero de la RACV, publicat en nostra revista Renou nº 41 de novembre de 2001, sobre Carles Ros. Encara que, hui en dia, el catalanisme s´ha apropiat d´ell, ha segut u dels principals defensors de la Llengua Valenciana.  Continuar llegint
 
El Palleter nº 1 de setembre de 2001
Pel seu interes afegim alguns dels articuls publicats en el Bolleti d´informacio valencianista "El Palleter" nº 1 de Setembre de 2001 (document historic), despres de la creacio de l´Academia Valenciana de la Llengua (AVLl) per mig d´un pacte politic, el 23 de juliol de 2001.  Continuar llegint
 
Nota de prensa de la RACV sobre el decret de minims
Per Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)
La Real Academia de Cultura Valenciana, a proposta dels membres de la seua Seccio de Llengua i Lliteratura, fa public el següent comunicat sobre el Decret de Minims en materia curricular referent als continguts de texts de Llengua i Lliteratura Valencianes.  Continuar llegint
 
Comunicat de Lo Rat Penat
Per Lo Rat Penat
Lo Rat Penat vol fer sabedor al Poble Valencià de que, sent la mes antiga institucio cultural valenciana i potser la que mes ha fet per l’ensenyança, recuperacio, promocio i difusio de la llengua valenciana, no ha participat, no ha segut consultada ni se li ha demanat opinio en cap moment en el proces de seleccio dels components de la citada AVLL.  Continuar llegint
 
Editorial Renou nº 39
Per Gonzalo Romero Casaña
En cantitat d’ocasions mos preguntem, quin sera el futur del nostre poble i de la seua cultura, la veritat es que per desgracia no hi ha un exces de coses, que hui en dia mos facen tindre una vissio massa optimista del tema.  Continuar llegint
 
El mozárabe de cada día
Per Ricardo García Moya
El catalanismo propaga que la carencia de textos en romance valenciano de los siglos XI o XII es algo que demuestra la inexistencia del mismo. ¡Qué graciosos son! Olvidan que el Reino estaba ocupado militar y culturalmente por islámicos, siendo el árabe la lengua que ahora llamaríamos oficial; sólo las tímidas jarchas y algún documento diplomático transgredían la regla...  Continuar llegint
 
La llengua valenciana en les “Espanyes”
Per Pere Martí i Martínez
Són molts els anys (per no dir décades) que els valencians venim patint un atac brutal i injustificat, un intent d´anexió cultural, de suplantació llingüística, de tergiversació i de manipulació de l´història del nostre gloriós poble, l´antic i hispànic regne de Valéncia.  Continuar llegint
 
Manifest per l´identitat i l´idioma valencians
Per Plataforma Normes del Puig

La Plataforma Normes del Puig, formada per mes de xixanta associacions i entitats, entre elles, la nostra Cardona Vives, elaborà un Manifest per l´identitat i l´idioma valencians, en resposta al dictamen del Consell Valencià de Cultura de 1998 que donà pas a la llei de creacio de l´Academia Valenciana de la Llengua.  

 Continuar llegint
 
Un problema conegut, pero tan important com sempre
Per Assoc. Cult. Cardona i Vives
A pesar de tot, i com diu D. Josep Mª. Guinot, la Cardona i Vives deu continuar lluitant, deu crear opinio, deu servir per a obrir els ulls de la gent. Perque quan nos criden un grup de pares, com en este cas, el nostre anim, a vegades una miqueta decaigut, torna a estar al 100%, perque nos donem conter de que el nostre treball es important, i n’hi ha molts valencians que aixina ho reconeixen i pels que val la pena continuar lluitant.  Continuar llegint
 
La llum i el soroll
Per Manuel Casaña Taroncher
Antonio Gala digue de la mascletà: "Es como un caos confortable. El disparate mayor del mundo, pero con ritmo. Un verdadero espectáculo de los sentidos.´´  Continuar llegint
 
El llenguage, netament valencià de Sor Isabel de Villena
Per Joan Costa i Catala
Totes estes variants que hem observat en Sor Isabel de Villena, i que afecten no solament al vocabulari, sino a la morfologia de les paraules i a la mateixa sintaxis, no digam a una forma i estil de parlar, venen a confirmar la rao dels qui defenem l´autonomia de la llengua valenciana i la diferenciacio d´esta respecte al català.  Continuar llegint
 
Los valencianos de Alicante
Per Ricardo García Moya
En 1998, los nuevos alicantinos no se enterarán del pasado común. La inmersión deforma y controla todo -desde Canal 9 hasta las guarderías- sembrando odio entre las ciudades hermanas.  Continuar llegint
 
Per que de l´oposicio al dictamen de la llengua i a la creacio de la AVLl
Per Josep Boronat Gisbert
Les Corts Valencianes (17-9-97) demanaren al C.V.C. un dictamen, no un pacte, sobre les "qüestions llingüistiques", en funcio de l´iniciativa presentada pel President de la Generalitat en el debat de Politica General des de dos principis inqüestionables. "nostra propia llengua duga nostre propi nom", i "autoritat llinguistica propia"; que s´escamotegen en la presentacio de la demanda de les Corts.  Continuar llegint
 
Asociaciones en el Casino Antiguo. Cardona Vives. Cultura e idioma.
Per Assoc. Cult. Cardona i Vives
La lucha para que la lengua valenciana tenga una entidad propia “porque no es igual que la catalana” y conseguir que las normas se adapten al pueblo y “no al contrario”, son algunos de los objetivos que la asociación ‘Cardona Vives’ persigue en Castellón desde 1982. Además, una de las novedades fundamentales de la presente temporada es la instauración de los premios ‘Fadrins’ que tendrán lugar durante el mes de junio.  Continuar llegint
 
Ortografía catalana
Per Fermín Juanto Manrique
No vaya el amable lector a creerse que la ortografía que se quiso imponer a los valencianos de la "Catalunya nova" y los baleares de la "Catalunya insular", desde la "Catalunya vella" de la "Catalunya Gran" -uso la terminología imperial del hitleriano Prat de la Riba (1907)- fuera un camino de rosas para ellos mismos...  Continuar llegint
 
Carta al President de les Corts Valencianes
Per Assoc. Cult. Cardona i Vives
Carta enviada per nostra associacio al President de les Corts Valencianes, l´any 1997, sobre la Diocesis de Tortosa i compliment del Concordat vigent.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats