cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

L’unitat de la llengua: falsetat i mit
Per Alfons Vila Moreno
La pretensio de convertir l’utopica ensenyança del “llemosi”, que manifestaren els nostres romantics “renaixentistes”, en doctrina unitaria del catala, per mijos politics i actuacions educatives, no es mes que un frau que està imponent-se per la força del poder, vestint-lo d’un pretes caracter cientific, absent en tota la seua genesis i evolucio.  Continuar llegint
 
La interminable manipulación histórica
Per Juan Vanrell Nadal
Se miente con descaro impúdico. Se engaña sin sentimiento de culpa. En vez de arrepentimiento se ofrece un burlesco regodeo. Algunos políticos, coreados por sus periodistas áulicos, han hecho de la tergiversación falaz un verdadero arte. Sin el mínimo rubor basan su éxito en la manipulación y la demagogia.  Continuar llegint
 
Liber Elegantiarum
Per Joan Ignaci Culla
Joan Esteve, notari de Valencia, edita en Venecia, el 3 d’octubre de 1489, el Liber Elegantiarum , diccionari llati-valencià, considerat el primer impres en llengua romanica. La magnitut de l’obra es tal que uns (els castellans) l’han obviat, destacant al de Nebrija, i atres (els catalans) l’han convertit en un dels pilars basics a on se sostenta la llengua catalana.  Continuar llegint
 
El sabut d´el vi
Per Josep Vicent Guillot Bueno
Lo trist es que la lluita del poble valencia es tinga que fer com si d´una guerra de guerrilles es tractara. Que qualsevol victoria siga una pedreta i no una montanya. Que no tingam l´ajuda de ningu. Que els diaris que tots els dies arriben a mils i mils de cases, callen per a ser els beneficiats de campanyes millonaries, que els grans grups es dobleguen i miren a un atre puesto mentres son agraciats en llicencies de televisio i de radio.  Continuar llegint
 
La llengua catalana no existia en el sigle XIX
Per Ferrer
En l’escola mos han ensenyat que els valencians erem muts fins que uns colons procedents de Catalunya (en una epoca en la que Catalunya encara no existia) mos portaren la seua llengua: el catala. La realitat es distinta: l’idioma Valencià i balear estan documentats des del sigle XIII mentres que el catala fon dialecte del llemosi fins a que al I Congres de la Llengua Catalana en 1906 es decretà l’independencia del catala respecte al llemosi.  Continuar llegint
 
Memoria prehistórica
Per Obdulio Jovaní Puig
Cuelgan en sus despachos, a modo de tendederos de una colada cultural, una cordada de licenciaturas, doctorados, masters, asistencias a congresos, simposios, premios y reconocimientos, encomiendas y medallones... toda una jarcia ornamental y farsante de incondicionales del momio y la gollería encaramados en los olimpos de la presunción, fieles cofrades del vudú nacionalista que predicara Fuster, cuyo «Nosaltres» -o sea, ellos- tomaron como evangelio, haciendo de la lengua identidad, de la historia y de la filología argumentos sofistas de conveniencia.  Continuar llegint
 
Valencia en la historia de la Iglesia
Per José Vicente Gómez Bayarri
En pleno Renacimiento consiguió que la lengua vernácula del reino de Valencia se escuchara de la corte romana. En un documento pontificio del mismo papa Alejandro VI, datado en 1504, se puede leer “lingua vulgari valentini expeditarum” y consta que sitió una gran estima por la lengua valenciana.  Continuar llegint
 
Sobre la catalinisacio dels nostres toponims:“Informe del toponim del poble d’Alboraya”
Per Federico Bonillo Vigo
El següent escrit o chicotet articul, esta fonamentat en una peticio d’informe sobre el nom, en valencià i en castellà, del poble d’Alboraya dirigit al Deca En Xavier Casp de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) , solicitat pel regidor del PP del que per raons obvies, omitire lo seu nom i llinages.  Continuar llegint
 
¡¡Los aceptantes!!
Per Obdulio Jovaní Puig
Ese sanedrín de filólogos que integran la Acadèmia Valenciana de la Llengua - a modo de mercenarios del «Equipo A»- acaba de presentar su «Diccionari ortogràfic i de pronunciació», que bien podríamos subtitular como «Crónica de un fracaso anunciado», o como «Vademecum de componendas, conchabanzas y arreglicos», o quizás «De cómo decimos Diego donde dijimos digo».  Continuar llegint
 
L´AVL renega de mosatros
Per Jaume de la Serra
Com de (mala) costum, la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (AVL) aprofita l´inici de qualsevol periodo vacacional per a oferir al poble valencià els seus treballs pseudocientifics en favor de la "llengua comuna" (segons la terminologia pancatalanista, lliggas "llengua catalana"). "Regals" edulcorats en molt d´eufemisme rimbombant i embolicaor en una suposta defensa de la "seua llengua" (la d´ells, la catalana)  Continuar llegint
 
ESPAÑA 1, GABACHIA 3
Per Obdulio Jovaní Puig
Ha sido elegido un nuevo miembro de la Academia Valenciana de la Llengua, otro filólogo oficial, otro salvalenguas del caciquismo académico que viene a hacer de las palabras filología  Continuar llegint
 
Presentacio de la IX Edicio Premis “Fadri-Cardona Vives
Per Gonzalo Romero Casaña
En tota vida que es precie, en tot ser huma, que puguem considerar com a mereixedor de tal condicio, com sempre succeix hi ha un minim, la dignitat es el fonament des del que debem construir qualsevol projecte de vida  Continuar llegint
 
Sirvo, luego existo
Per Obdulio Jovaní Puig
Bien dijo Trotski que«los obreros solo venden su fuerza, mientras que los intelectuales venden toda su personalidad».  Continuar llegint
 
La caverna de Platón y la covacha catalanista
Per Joan Ignaci Culla
Por más que algunos tengan una suntuosa caverna proporcionada por la Generalitat Valenciana, la AVL, o esté decorada con las espléndidas subvenciones de Cataluña, como la de Eliseu Climent, no dejan de ser cuevas donde se distorsiona conscientemente la realidad.  Continuar llegint
 
El 56% de los baleares y el 78% de los votantes del PP dicen ‘no’ al .cat
La absoluta mayoría rechaza el dominio independentista, el 26,6% lo apoya y el 16% no se pronuncia - Sólo el 10% de los ‘populares’ respalda que Rotger lo use en la web del Parlament - Amplia oposición entre los socialistas (46,3%)  Continuar llegint
 
Rogle Constantí Llombart
Per Manuel Casaña Taroncher
Una agrupació cultural més acaba de nàixer en Valéncia: Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana. De bestreta, enhorabona. Per a tots els components, per ad eixe grup d’alumnes dels cursos de Lo Rat Penat que volgueren seguir reunint-se com ho feyen en les classes després d’acabar els cursos que tan a gust els juntaren per una idea molt clara: la seua valencianitat.  Continuar llegint
 
El pare Fullana enamorat de la seua terra i promotor de la seua cultura
Per Catedra Fullana
El pare Fullana va naixer en Benimarfull (Condat de Cocentaina) el 5 de giner de 1871. En la seua terra, en el seu poble, del pit de sa mare va mamar la dolçor de la seua llengua valenciana. La valenciania regalla per tota la seua persona.  Continuar llegint
 
Verge dels Desamparats, mare nostra
Per Manuel Casaña Taroncher
Mare dels Desamparats, Verge santa, benvolguda pels necessitats i orats, que hui els torna a amparar puix més són els que hi ha pel carrer, oblidats, que dins dels manicomis sanant. Per això, sense cap dubte, tindrà la Mare de Deu més faena a hores d’ara que mai, puix són molts els tarats i angoixats que ad Ella acodim buscant la seua ajuda desinteressada.  Continuar llegint
 
Crónica de una muerte anunciada
Per Joan Ignaci Culla
El Tribunal Supremo modifica el criterio establecido en una sentencia del 20 de noviembre de 1992, en el que, en el plano jurídico, la lengua valenciana era el valenciano, según disponía el Estatuto de nuestra comunidad autónoma de 1982.  Continuar llegint
 
Se n´anà Joan Gil i Barberà
Per Vicent Ramón Calatayud
A Joan li agradava que el consideraren lletraferit i alguna cosa feu per a meréixer el títul. Era un antic soci de Lo Rat Penat, per convicció...  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats