cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

En defensa de les "Normes de Castello"
Per Josep Maria Guinot i Galan
Es cert que aquells antepassats nostres, que signaren les "normes", tenien idees diverses sobre la llengua nostra, pero tots estaven d´acort en que es podia cultivar a nivell lliterari, i estaven en contra de lo que el Sr. Revest dia "la barcelonisació" de la llengua.  Continuar llegint
 
Pacte impossible
Per Josep Maria Guinot i Galan
Que facen, puix, ells, si volen el pacte, els que han renunciat a la llengua valenciana: que s´ajunten per acabar-la de matar i organisar "tots plegats" els funerals de la nostra llengua.  Continuar llegint
 
Origen e identidad de la Lengua Valenciana. Hablemos claro
Per Josep Maria Guinot i Galan
Todavía los "discrepantes", más bien llamados "unitaristas", apelan a la "irrenunciable unidad de la lengua catalana", de la cual el valenciano no sería más que un apéndice incorrecto, podrido, que inteligentemente hay que extirpar.  Continuar llegint
 
La lengua vernácula
Per Josep Maria Guinot i Galan
De la lectura detenida de dicho documento se deduce que la campaña lingüística iniciada por la jerarquía diocesana de Segorbe-Castellón, parte de principios equívocos, emplea procedimientos inadecuados y está abocada a originar grandes daños.  Continuar llegint
 
En Gaetà Huguet Segarra, procer castellonenc
Per Josep Maria Guinot i Galan
De son pare, va heretar Huguet Segarra les idees politiques i socials, la seua passio valencianista, l´amor a la llengua del seu poble, i el profunt sentit religios de tota sa vida, sentit del que encara donen testimoni els seus parents.  Continuar llegint
 
En Gaetà Huguet Breva, procer castellonenc.
Per Josep Maria Guinot i Galan
Anteriorment ya s´ha parlat de la personalitat d´est ilustre castellonenc en general, insinuant algunes de les seues facetes mes destacades. Conve ara exposar alguna d´elles, en primer lloc el seu mecenage en relacio a la llengua valenciana.  Continuar llegint
 
Requiem per a unes normes (III)
Per Josep Maria Guinot i Galan
En lo que hem referit creem que n´hi ha prou per a coneixer el baix concepte que Colon, un filolec catala, de primera fila, té de les normes de Castello i la utilitat que reconeix a la seua invocacio en el cami de la catalanisacio total del valencià, per a conseguir lo que ell diu "la unitat de la llengua", la llengua que ha fabricat Pompeu Fabra sense contar per a res en els valencians.  Continuar llegint
 
Requiem per a unes normes (II)
Per Josep Maria Guinot i Galan
L´invocacio de les "Normes de Castello" no es mes que una excusa per a no acceptar les de l’Academia de Cultura Valenciana i seguir en les de l´Institut i tota la codificacio llingüistica fabriana. Aço es va confirmar en les sinceres paraules d´un autorisat filolec catala que anem a comentar.  Continuar llegint
 
Requiem per a unes normes (I)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Les normes que diuen de Castello son en substancia les de l´Institut d´Estudis Catalans, ab unes poquetes modificacions. Vorém mes avant com va ser son erro fonamental acceptar una normativa etimologista dificil, complicada i plena de excepcions.  Continuar llegint
 
Universidad y sociedad
Per Josep Maria Guinot i Galan
Cualquier Universidad, entre las múltiples actividades de investigación y docencia que le son propias, debe asumir el estudio y enseñanza de la Historia y de la Cultura del país en que radica. Parte de esa cultura es la lengua. Por consiguiente la Universidad valenciana tiene el deber de investigar y enseñar la lengua valenciana.  Continuar llegint
 
Universidad y sociedad
Per Josep Maria Guinot i Galan
El problema actual de la sociedad valenciana no es filológico, sino lingüístico: si el "dialecto" o variante catalana debe prevalecer en nuestro país sobre el "dialecto" o variante valenciana, eliminando a ésta del mundo de la cultura. Para los que ahora vivimos es más interesante el presente que el pasado.  Continuar llegint
 
Recensio del Codic de Dret Canonic
Per Josep Maria Guinot i Galan
La aparición del Código de Derecho Canónico en su traducción en lengua valenciana, puede calificarse de fausto acontecimiento, no sólo para la historia del Derecho eclesiástico, sino también para la historia de la literatura valenciana.  Continuar llegint
 
Presentacio del llibre "Morfologia de la Llengua Valenciana"
Per Josep Maria Guinot i Galan
La llengua valenciana, des del punt de vista cientific, és la llengua que es parla, com nativa, en la major part de l´antic Regne de Valencia: la llengua que nosatres els valencians ham heretat dels nostres majors i que tots parlem o coneixem, encara que no tots la escrigam.  Continuar llegint
 
Lluis Revest i Corzo i "l´unitat de la llengua" (i III)
Per Josep Maria Guinot i Galan
El senyor Revest partix del principi de l´unitat de la llengua que ell diu "catalana", unitat que efectivament, per escrit, havia existit en l´epoca migeval degut a que el valencià per raons sociologiques, politiques i principalment lliteraries (els classics valencians) s´havia erigit en llengua estandar.  Continuar llegint
 
Lluis Revest i Corzo i l´ortografia (II)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Parlarem hui un poc sobre l´ortografia i deixarem per a un atre articul el tema de la normalisacio. Tot lo mon sap que el principal redactor del prolec de les normes de Castello fon el Sr. Revest, aixina com que molts paragrafs del text van ser copiats lliteralment del llibret que dos anys abans havia compost el professor Revest.  Continuar llegint
 
Lluis Revest i Corzo i l´ortografia (I)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Entre els primers escritors del "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura", el mes important es, sense cap dubte, don Lluis Revest i Corzo, archiver bibliotecari, professor de l´Institut d’Ensenyança Mija  Continuar llegint
 
Entrevista a D. José María Guinot Galán
Per Josep Maria Guinot i Galan
P - ¿Qué siente usted cuando al valenciano se le llama catalán? R - Rabia, porque ellos hasta el siglo XIX no han tenido literatura. Tiene que tener en cuenta que el catalán es un dialecto del valenciano. El valenciano era la lengua standard de aquella época y no sé cómo han conseguido los catalanes pintarlo al revés. (Entrevista feta per Enrique Entrena, publicada en "Las Provincias", el dia 11.2.1988).  Continuar llegint
 
Entrevista a D. José María Guinot Galán
Per Josep Maria Guinot i Galan
No hay que dejarse deslumbrar por la actual ortografía catalana, de índole etimologista, la cual oculta la verdadera pronunciación. Y aunque escriben: color, toro, pare i organitzacio, pronuncian "kuló", "toru" (no bou), "para" y "urgenizesió". (Entrevista feta per Baltasar Bueno, publicada en "Las Provincias", el dia 14.9.1992).  Continuar llegint
 
Premi Josep Romeu
Per Josep Maria Guinot i Galan
Hui en dia, tambe patim una invasio estrangera, que conta per desgracia en nous colaboracionistes, que no es diuen afrancesats, pero que tambe miren al Nort. Despres del temps que ha transcorregut, cau sobre els afrancesats la condena universal.  Continuar llegint
 
Premi "Ana Sierra de la Orden" Morfologia historica de la llengua valenciana
Per Josep Maria Guinot i Galan
Els que neguen la personalitat de la llengua valenciana, si no es perque no arriben a una cultura mijana, és perque tenen ganes de fastidiar, perque la llengua que nos han ensenyat els nostres pares -i ells ho saben- va ser, és i serà sempre la dolça llengua valenciana.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5  Següent >>
97 registres trobats