Rogle dŽabril i extra XXX Aniversari Normes dŽEl Puig


Rogle Constanti Llombart

El Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana ha editat lŽultima Revista Rogle nș 55, corresponent al mes dŽabril de 2011. Tambe ha fet una edicio especial del XXX Aniversari de les Normes dŽEl Puig. Si voleu llegir-les o descarregar-les, puncheu en una de les següents direccions:

 

Web de la Plataforma Jovenil Valencianista (PJV), hemeroteca revista Rogle:

http://www.pjvalencianista.org/web/documentacio/hemeroteca-rogle/

Web del Rogle Constanti Llombart (puncheu en Revista Rogle):

http://www.rogleconstantillombart.com/principal.html

Web dŽAccio Regne de Valencia (ARV):

http://www.acciorv.com/banner1.htm

Si voleu consultar revistes anteriors tambe podeu anar a nostra seccio de Rogle:

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=886

Premi obra lliteraria 2011

PREMI DE L’ASSOCIACIO CULTURAL CARDONA VIVES A LA MILLOR OBRA SOBRE TEMATICA VALENCIANA (VII EDICIO)

TEMA LLIURE, DOTAT EN 300 EUROS. AL MILLOR TREBALL, EN PROSA SOBRE CULTURA, HISTORIA, COSTUMS I/O TRADICIO DEL POBLE VALENCIÀ.

BASES

1) Els treballs que concursen al Premi hauran d’estar escrits en valencià (Normes dŽEl Puig), o en castellà, si be se priorisarà, a igualtat de condicions, als escrits en Llengua Valenciana.

2) Es condicio precisa que siguen inedits, escrits en paper DIN A-4, a dos espais; les pagines estaran unides entre si i numerades. Els eixemplars es presentaran per duplicat.

3) Seran admesos treballs fins al 15 dŽabril de 2011, a les 20 hores i hauran de ser presentats o remitits a la Secretaria de lŽAssociacio Cardona Vives, carrer dŽEn Mig, nș 23, pis 9, porta 27 de Castello de la Plana (CP. 12001). Tel./Fax. 964-200468 (contestador) o, millor, a lŽapartat de correus nș 545 (12080-Castello).

4) Els treballs no aniran firmats, pero portaran un lema que es repetirà en lŽexterior dŽun sobre tancat, dins del qual es fara constar el nom, llinages, D.N.I., telefon i domicili de lŽautor.

5) La Junta Directiva de l’Associacio Cultural Cardona Vives, constituirà un Jurat que sŽencarregarà del desenroll del nomenat concurs. En tot cas, la resolucio del Jurat, sera inapelable.

6) El treball premiat no sera tornat, respectant la propietat intelectual de lŽautor qui, no obstant, cedirà els drets dŽuna primera edicio a lŽAssociacio Cultural Cardona Vives i de la traduccio a Llengua Valenciana en el cas que estiguera escrit en castellà. Si en el determini dŽun any el treball no fora publicat, lŽautor podra editar-lo a les seues expenses, quedant obligat a comunicar-ho abans del començ de lŽimpressio i, en ser publicat, fer entrega de vint eixemplars a lŽAssociacio Cultural Cardona Vives. Els treballs no premiats, podran ser retirats pels respectius autors fins al 30 de juliol de 2011.

7) El Premi en metalic es rebra per part del premiat en lŽacte que se celebrarà en juny de 2011, a les 21,30 hores, en el lloc i data que oportunament se fara saber, junt a la celebracio de lŽentrega dels Premis Fadrí-Cardona Vives 2011.

8) El treball presentat anira obligadament acompanyat pel soport informatic corresponent (CD, DVD, Disquet, etc...)  

9) Els autors que presenten treballs al present Concurs, acataran les resenyades condicions.

10) Per a tot lo que no sŽhaja previst en les condicions abans nomenades, la Junta Directiva de lŽAssociacio Cultural Cardona Vives podra determinar lo que considere oportu.

Castello de la Plana, acort de la Junta Directiva del 7 de juny de 2010.
La Junta Directiva de lŽAssociacio Cultural Cardona Vives de Castello.

Tots els dies 9

fullana

De dŽAccio Regne de Valencia junt al Colectiu Fullana nos comuniquen lo següent:

Hola amics, vos recordem que dema celebrem lŽactivitat de "Tots els dies 9". La dediquem a Vicent Peris, u dels caps de la Germania. Es faran uns breus parlaments sobre el personage elegit com a motiu central de la trobada, i sobre el moviment de la Germania, una revolta de les classes populars contra la noblea i el seu poder, constituint tot un moviment que implicava una certa filosofia `democraticaŽ en aquell temps.

Tindrem lŽoportunitat de voreŽns i fer memoria de fets que fonamenten el nostre ser poble valencià. ĄVos esperem!    

Lloc i hora de trobada: GV. Germanies, cantó c/ Russafa i Av. Regne de Valencia, a les 11,00 h.

Extracte de la resenya enviada:

Vicent Peris (Sogorp, 1478? – Valencia, 1522). Membre del Gremi de Velluters, formà part de la comissio gremial, organismo en el que fon elegit per a la revisio dels imposts. Va ser capità general de lŽeixercit agermanat, durant la revolta de le Germanies i membre de la Junta dels Tretze.

El moviment dels agermanats pergue unitat, produint-se discrepancias entre els seus liders, lo qual els portaria a que les següents campanyes militars conclogueren en derrotes per ad ells, la mes sonada la dŽOriola i despres la de Morverdre. Peris, es feu fort durant uns mesos en Xativa, des dŽa on tornà a Valencia la nit del 18 de febrer de 1522, en lŽobjectiu de reviscolar la revolea i evitar qualsevol negociacio, puix, des de la capital, la burguesia rebel estava pactant una eixida negociada en el virrei.

La capital valenciana li dedicà una plaça, rotulant-la en el seu nom, la qual cosa es cita en una providencia del Mustaçaf de 1659. LŽactual carrer Vicent Peris, rebe esta denominacio, substituint el rotul del c/ Galindo, per decisio municipal dŽabril de 1969, i es una boca de carrer que dona a lŽAv. Dr. Pesset Aleixandre, enfront de lŽAv. Joan XXIII (zona Zaidia-Tormos).

Premi de microrrelats

Des de lŽeditorial LŽOronella nos comuniquen lo següent:

LŽOronella convoca un premi de microrrelats sobre el Llevant UD.

Extensió: 15 llínies en Word. Determini dŽentrega: 8 dŽAbril de 2011 a les 23,59 h. per mail. Un relat per autor. En valencià o castellà

Premi: Placa commemorativa. Camisola signada per tots els jugadors del Llevant UD. 4 volums de «Historia del Llevant UD». Maqueta de lŽEstadi Ciutat de Valéncia.

El microrrelat serà publicat en el volum IV de «Historia del Llevant UD»

Consulta les bases completes en: http://www.levanteud.com/bases.pdf

Convoca: Editorial LŽOronella. Colaboren: Llevant UD, Sin Tregua La 97.7, Odisseu Llibres, Llibreria Slaughterhouse.

Parlaments XXX Aniversari Normes dŽEl Puig

Estimats socis, amics i usuaris de nostra web, havem afegit en nostra seccio de documents, els parlaments que es feren ab motiu del XXX Aniversari de les Normes dŽEl Puig, que es celebrà el passat dumenge, 6 de març, en el Monasteri de Santa Maria dŽEl Puig.

•     Parlament de Xavier Robles, president de ARV.

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=3846

•     Parlament de Juli Moreno, secretari de ARV.

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=3845

 

•     Parlament de Lleopolt Penyarroja, ex membre del CVC i membre de la RACV.

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=3844

•     Poema dŽAnfos Ramon ŽLa casa vellaŽ.

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=3817

•     Videos de lŽacte.

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=3676

•     Aprofitant el XXX Aniversari de les Normes dŽEl Puig, havem incorporat en nostra web lŽOrtografia.

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=3809

Excursio a Alcoy

LŽassociacio cultural Cardona i Vives organisa la següent activitat: Excursio a Alcoy

Data: Dumenge, 10 dŽabril de 2011.

Programacio i horari:

8,30 hores: Eixida de lŽautobus des de la plaça Fadrell (Preguem maxima puntualitat).

9,30 hores: Parada per a almorzar, per conte de cada u, en “Restaurant Clemencia“ de Valencia.

10,00 hores: Eixida cap a Alcoy.

11,45 hores: Punt dŽencontre en Alcoy: Macdonals.

12,00 hores: Llonja de Sant Jordi, passeig pel barri de la burguesia i visita a les cases i edificis modernistes mes interessants.

12,30 hores: Circul industrial – casa del “Pavo”. Edifici sigle XIX en pintures. A continuacio, visita pel caixco antic, en reminiscencies dels barris obrers europeus de lŽepoca.

13,00 hores: Visita al Centre dŽArt dŽAlcoy en diferents exposicions i edifici emblematic.

14,00 hores: Dinar en ŽMases JudiosŽ.

16,00 hores: Visita panoramica a les torres migevals i mirador del pont de Sant Jordi.

16,30 hores: Visita al Museu Arqueologic, un dels mes importants de la zona en interessants mostres dŽepoca neolitica, de lŽedat del bronze i ibera, en peces uniques.

17 hores: Visitarém finalment el Museu de la Festa, seu historica de la festa de Moros i Cristians mes antiga i important de tot nostre Regne de Valencia, en interessants fotografies i mostres de ses origens.

17,30 hores: Visita a lŽIglesia Santa Maria i lŽexposicio de la Llum de les Imagens.

18,00 hores: Tornada cap a Castello.

Nota: El programa està molt apretat. Es possible que tinguem que deixar de vore alguna de les visites programades per problemes dŽhorari.

Preus: Socis i familiars…………….....35 Euros per persona.
            No socis……………….……....40 Euros per persona.
       Chiquets (menors 16 anys)…15 Euros per chiquet.

Agrairem portar moneda fraccionaria. Se pagarà en el propi autobus. El preu inclou viage, visites guiades i dinar.

Reserves: 964-281866 (vocal Rafa Ferrandis, de 20 a 22 hores). Plaç: Socis: 30 i 31 de març i 1 dŽabril. No socis: 4 i 5 dŽabril.

* Foto baixada de la web Alcoy fotos turismo: http://www.spaincenter.org  

Podeu llegir les notes sobre lŽexcursio en nostra seccio dŽActivitats:

http://www.cardonavives.com/actividades.asp

 

<<   <   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   >   >>
439 registres trobats

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: