HISTORIA

Jaume “I” i el 800 aniversari. Retrobem-nos en la verdadera historia  
Per Juli Moreno Moreno. Revista Renou Nº 60
Segur que en tant d’acte, celebracio i publicacio com esperem es realisen, tot aço que s’ha indicat es silenciarà i l’oficialisme imperant continuarà donant cobertura i soport a les tesis sucursalistes  Continuar llegint
 
Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)  
Per Josep Boronat Gisbert. Revista Renou Nº 60
Pero, sense divagacions, en eixos versos d’Aribau reproduits per S.G. en la pagina 27, es lligen cinc vegades, repetitivament, la paraula llemosi. Villarroya escriu la llengua de mos avis, no el llemosi. Els avis de Villarroya eren valencians i parlaven una llengua que certament denominaven valenciana.  Continuar llegint
 
Castello, fillol i fadri de lo nostre Antic Regne de Valencia. (i II)  
Per Federico Bonillo Vigo. Revista Renou Nº 60
Ans com hui en dia, gran es l’animacio i la vida en Castello. A l’alba la gent es posava en moviment, i la poblacio en massa s’encaminava a l’ermitori de la Magdalena, on s’encontren les enrunes del castell de l’antiga vila.  Continuar llegint
 
Los valencianos y el mal de Almansa  
Per Ricardo García Moya. Revista Renou Nº 60
Nos hablan del Mal de Almansa, consecuencia de la derrota sufrida por regimientos ingleses, portugueses y holandeses -no valencianos-, el 25 de abril de 1707; pero pocos especifican qué personas sufrieron o gozaron de tal evento. Así que vamos a conocer dos casos reales, con nombres y apellidos.  Continuar llegint
 
VIII Centenario del nacimiento del Rey Don Jaime. Leyenda de la concepción de Jaume  
Per Wenley Palacios. Revista Renou Nº 60
Cuando cesaron los gemidos se encendieron varias antorchas a la vez, portadas por ricohombres y el notario real. Al verlos el Rey montó en cólera que tornó en risas cuando se dio cuenta que había hecho el amor a su esposa. La gracia divina consistió en que de una sola unión quedase la Reina encinta.  Continuar llegint
 
Jaume I i els valencians  
Per Antoni Atienza. Revista Renou Nº 60
Jaume I és un eixemple de lo que estic dient. Jaume fon rei d’Aragó, rei de Mallorques, rei de Valéncia, comte de Barcelona i senyor de Montpellier. En cadascú d’estos territoris deixà una calcigada, que ha mereixcut un juí diferent.  Continuar llegint
 
Castellologia d´Artana  
Per José Vicente Gómez Bayarri. Revista Renou Nº 59
L’origen de la fortalea d’Artana es islamic, encara que quan major esplendor alcançà fon despres de la reconquista. El castell d´Artana pogue ser visitat en 1242 pel monarca Jaume I. Es troba al nort d´Artana, en la cima d´una montanyeta proxima que domina la poblacio. Al ser un nucli de poblacio d´epoca romana, s´ha asseverat que la construccio de la fortificacio arap s’assentà sobre l´antic castro romà.  Continuar llegint
 
La batalla d´Almansa. Part 3ª  
Per Antoni Atienza. Revista Renou Nº 59
La derrota era brutal. El 24 d’abril, les tropes de Carles d’Austria controlaven quasi tota l’antiga Corona d’Aragó i anaven a invadir Castella. A principis de maig, les tropes d’Orleans y Berwick arribaren a Peníscola, i seguirán per Casp cap a Zaragoza, i después, cap a Lleida. El Regne de Valéncia, Aragó i mija Catalunya estaven en poder de Felip V abans de que acabara l’any.  Continuar llegint
 
Liber amici et amati  
Per Agusti Galbis. Revista Renou Nº 59
El comentari expositiu del ‘Liber amici et amati’, escrit en llatí, originari de Ramon Llull, que es troba en el foli 34v del manuscrit ‘N. 250. sup’ de la Biblioteca Ambrosiana de Milà, diu: “Ista expositio excerpta fuit ex magno volumine in lingua valentina composito per quemdam discipulum Raymundi. Inceptum Valentie mense decembris et finito mense Martii anni 1335. Laus Deo”.  Continuar llegint
 
Los "Maulets" fueron castellanistas  
Per Ricardo García Moya. Revista Renou Nº 58
Quizá a ello responda que, en Barcelona, los "maulets" valencianos usaran la lengua castellana o española en los actos festivos. La pantomima lingüística de hablar valenciano y que les contestaran en catalán no les placía, por lo que la lengua española era la vehicular para todos. Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  Següent >>
145 registres trobats

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: