HISTORIA

Rutes cidianes per terres de Castello i Valencia  
Per José Vicente Gómez Bayarri. Revista Renou Nº 69
Les gestes de Rodrigo Díaz de Vivar foren arreplegades en diverses fonts lliteraries, histories migevals i croniques arabigues i cristianes. L´esperit del cavaller de l´edat mijana animà a joglars anonims a evocar les seues gestes.  Continuar llegint
 
Concatedral de Santa Maria  
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares. Revista Renou Nº 69
Coneguda en un principi com, Iglésia de Santa Maria la Major. I més en avant com, Iglésia Archiprestal de Santa Maria de l´Assunció.  Continuar llegint
 
En el 30 aniversari de les Normes de la RACV o Normes d’El Puig.  
Per Juli Moreno Moreno. Revista Renou Nº 69
En març de 2011 es compliran trenta anys de l’acte d’adhesio a la normativa ortografica que, uns anys abans, havia fet publica la Seccio de Llengua i Lliteratura de l’Academia de Cultura Valenciana (ACV), ara Real. Mes de mil intelectuals i un gran numero d’entitats i associacions feren costat a la proposta ortografica per a la llengua valenciana en aquell acte, celebrat en el simbolic Real Monasteri de Sant Maria d’El Puig.  Continuar llegint
 
Teodor Llorente, ara que fa cent anys  
Per Oscar Rueda i Pitarque. Revista Renou Nº 69
El 2 de juliol de 2011 se compliran cent anys de la mort del poeta, periodiste i polític valencià Teodor Llorente i Olivares. Resumir en unes poques llínees la biografia del més important component de la generació lliterària de la Renaixença valenciana resulta complicat...  Continuar llegint
 
Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre ´Pomell de Valencianitat´)  
Per Josep Boronat Gisbert. Revista Renou Nº 69
Hi ha moltes maneres d’escriure coses, falsejant-les. Una d’elles es dir veritats a miges. Una atra es afirmar coses lleugerament, callant, silenciant fets i motivacions que capgiren el sentit de les afirmacions. De tot se troba en els escrits catalanisadors, i concretament en els de S.G., volent fer creure quimeres. Continuar llegint
 
Las lenguas oficiales de la Cancillería  
Per Ricardo García Moya. Revista Renou Nº 69
La glosolalia afecta a los paleógrafos del IEC, no a los manuscritos originales, por lo que hay que recordar que jamás ordenó Jaime I que la documentación valenciana se escribiera en catalán. En ocasiones, aunque no era habitual, el funcionario citaba el idioma. En la documentación remitida a la Cancillería, en 1586, el consell desea que se entregue en mano a Felipe II; en este caso puntualizan que, aunque "escrita en lengua valenciana" (ACA. L.1350), sea traducida por un noble valenciano residente en la corte.  Continuar llegint
 
Tres dignitats del llinage Borja  
Per José Vicente Gómez Bayarri. Revista Renou Nº 68
De tots els llinages valencians el dels Borja ocupa un lloc preeminent dins del Regne de Valencia per la influencia que eixerciren en la Historia de la Humanitat i especialment en la Historia de l´Esglesia en els segles XV i XVI i pels juis de valor sobre les controvertides personalitats d´alguns dels membres de la dita familia.  Continuar llegint
 
Joanot Martorell, en la celebracio del 600 aniversari del seu naiximent  
Per Juli Moreno Moreno. Revista Renou Nº 68
El present any, fon declarat per les institucions valencianes com any Joanot Martorell, un homenage al nostre noveliste mes universal que es celebra en motiu del 600 aniversari del seu natalici i dels 550 anys de l’edicio del Tirant lo Blanch, la seua novela.  Continuar llegint
 
Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre "Pomell de Valencianitat")  
Per Josep Boronat Gisbert. Revista Renou Nº 68
El segon testimoni d’intelectuals valencians que presenta es el d’un català, el tortosí Cristòfol Despuig. D’ell sí que transcriu un bon tros de dialec novelesc de 1557, replegant la llegenda de les donzelles.  Continuar llegint
 
El manuscrito 1324 de la Biblioteca Nacional de Madrid  
Per Ricardo García Moya. Revista Renou Nº 68
El manuscrito 1324 de la Biblioteca Nacional de Madrid (desconocido, creo, por el Constitucional y el Congreso) fue iniciado en mayo de 1693 por Juan de Ayala, un gramático experto en lenguas sagradas y romances. Con caligrafía barroca, Ayala cita el idioma del Reino, recordando que "la lengua valenciana tiene muchísimos vocablos moriscos, de que hago largos índices en obra aparte" (BNM. Ms. 1324, f. 227, r).  Continuar llegint
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  Següent >>
145 registres trobats

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: