cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

ENLLAÇOS

Internet

Junts front a la AVL    

Han passat ya deu anys des de que un conjunt de polítics i pseudo-científics renegats, crearen -en contra del Poble Valencià i en els nostres propis diners-, un organisme nomenat AVL o Acadèmia Valenciana de la Llengua (encara no sabem de quina Llengua).

Des de llavors, els Valencians de tota la nostra Comunitat portem pagats ya de les nostres bojaques, a dita AVL i als seus integrants, la cantitat de 27,3 millons d´Euros (és a dir, més de quatre mil cinccents quaranta i quatre millons de Pessetes; exactament 4.544.407.069 Ptes.)

Els integrants de la AVL són majoritàriament filòlecs en Llengua Catalana, i la AVL declara que "el Valencià" (mai parla de "Llengua Valenciana") forma part de la Llengua Catalana. Aixina, per eixemple, diuen en la seua Gramàtica i en contra del nostre propi Estatut, que Català i Valencià són "una mateixa llengua o sistema llingüístic". O diuen també en els seus Acorts Generals que en l´Ensenyança recomanen "..l´introduccio de les altres variants,..(de) altres regions del sistema lingüístic" i aixina recomanen explícitament ensenyar en classe a substituir la paraula "Xicotet" (en Llengua Valenciana es "Chicotet") per "Petit".

És patent i tots coneixem l´infame esforç de catalanisació que l´Acadèmia Valenciana de la Llengua o AVL, està introduint en tota la nostra Comunitat i especialment en els nostres estudiants més jóvens, com un auténtic cavall de Troya pagat pels propis Valencians i en contra del Patrimoni Cultural i Llingüístic heretat dels nostres pares, yayos i de tantes generacions anteriors, un Patrimoni que tenim l´obligació de deixar intacte i reforçat als nostres fills i als fills dels nostres fills.


 
Ampareumos    

A la vista de los acontecimientos y, conociendo el ansia de la AVL por sumergir en "infecto barceloní" a toda la Iglesia valenciana, hemos visto la necesidad de abrir una web donde los valencianos puedan leer en su lengua las noticias y seguir el dia a día de la Iglesia.

Es una iniciativa muy ambiciosa para nuestros pocos medios y conocimientos, pero con ganas, todo se puede conseguir.


 
Productes valencians    
Davant de vostes tenen la uep de productes i servicis valencians, en la que s’oferix tot un llistat d’empreses valencianes de molts diversos sectors. Totes tenen una particularitat en comu, que son empreses ubicades en les provincies d’Alacant, Castello i Valencia. Tenen el domicili fiscal en terres valencianes.
 
Traduccio de programes en valencià    

Web de traduccio de programes en valencià. Novetats: Ferramenta debades que te permetrà crear archius avi des d´una serie d´archius bmp o jpg.

En valencià utilisem a sovint alguns castellanismes molt arrailats pero totalment innecessaris. Podem usar paraules pròpies valencianes com "llavors" en conte de "entonces", "puix" en conte de "pues", i "fins" en conte de "hasta". 


 
Trobat    
trobatTodo sobre Alicante, Castellón y Valencia en Trobat.com. El buscador de la Comunidad Valenciana. Turismo, recursos, comercio, ocio, rutas, fiestas, hoteles, mapas y servicios de Alicante, Castellón y Valencia.
 
Anell Valencianiste    
Porta web d´enllaços en atres webs valencianistes. Des d´esta pagina es promou el valencianisme constructiu, no com a resposta a actes o actituts d´atres moviments politics.   
 
<< Anterior   1 | 2
16 registres trobats