cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

ENLLAÇOS

Internet

Junts front a la AVL    

Han passat ya deu anys des de que un conjunt de polítics i pseudo-científics renegats, crearen -en contra del Poble Valencià i en els nostres propis diners-, un organisme nomenat AVL o Acadèmia Valenciana de la Llengua (encara no sabem de quina Llengua).

Des de llavors, els Valencians de tota la nostra Comunitat portem pagats ya de les nostres bojaques, a dita AVL i als seus integrants, la cantitat de 27,3 millons d´Euros (és a dir, més de quatre mil cinccents quaranta i quatre millons de Pessetes; exactament 4.544.407.069 Ptes.)

Els integrants de la AVL són majoritàriament filòlecs en Llengua Catalana, i la AVL declara que "el Valencià" (mai parla de "Llengua Valenciana") forma part de la Llengua Catalana. Aixina, per eixemple, diuen en la seua Gramàtica i en contra del nostre propi Estatut, que Català i Valencià són "una mateixa llengua o sistema llingüístic". O diuen també en els seus Acorts Generals que en l´Ensenyança recomanen "..l´introduccio de les altres variants,..(de) altres regions del sistema lingüístic" i aixina recomanen explícitament ensenyar en classe a substituir la paraula "Xicotet" (en Llengua Valenciana es "Chicotet") per "Petit".

És patent i tots coneixem l´infame esforç de catalanisació que l´Acadèmia Valenciana de la Llengua o AVL, està introduint en tota la nostra Comunitat i especialment en els nostres estudiants més jóvens, com un auténtic cavall de Troya pagat pels propis Valencians i en contra del Patrimoni Cultural i Llingüístic heretat dels nostres pares, yayos i de tantes generacions anteriors, un Patrimoni que tenim l´obligació de deixar intacte i reforçat als nostres fills i als fills dels nostres fills.


 
Ampareumos    

A la vista de los acontecimientos y, conociendo el ansia de la AVL por sumergir en "infecto barceloní" a toda la Iglesia valenciana, hemos visto la necesidad de abrir una web donde los valencianos puedan leer en su lengua las noticias y seguir el dia a día de la Iglesia.

Es una iniciativa muy ambiciosa para nuestros pocos medios y conocimientos, pero con ganas, todo se puede conseguir.


 
Productes valencians    
Davant de vostes tenen la uep de productes i servicis valencians, en la que s’oferix tot un llistat d’empreses valencianes de molts diversos sectors. Totes tenen una particularitat en comu, que son empreses ubicades en les provincies d’Alacant, Castello i Valencia. Tenen el domicili fiscal en terres valencianes.
 
Traduccio de programes en valencià    

Web de traduccio de programes en valencià. Novetats: Ferramenta debades que te permetrà crear archius avi des d´una serie d´archius bmp o jpg.

En valencià utilisem a sovint alguns castellanismes molt arrailats pero totalment innecessaris. Podem usar paraules pròpies valencianes com "llavors" en conte de "entonces", "puix" en conte de "pues", i "fins" en conte de "hasta". 


 
Trobat    
trobatTodo sobre Alicante, Castellón y Valencia en Trobat.com. El buscador de la Comunidad Valenciana. Turismo, recursos, comercio, ocio, rutas, fiestas, hoteles, mapas y servicios de Alicante, Castellón y Valencia.
 
Anell Valencianiste    
Porta web d´enllaços en atres webs valencianistes. Des d´esta pagina es promou el valencianisme constructiu, no com a resposta a actes o actituts d´atres moviments politics.   
 
<< Anterior   1 | 2
16 registres trobats