cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

ENLLAÇOS

Associacions culturals

Entitat cultural valenciana El Piló    

En Burjassot i en l´any 1978 va naixer esta entitat cultural en l´anim de recuperar i mantindre els valors fonamentals del poble valencià.

El Piló disposa d´un local en propietat rehabilitat que consta de dos plantes. En la planta baixa està situat el bar, escenari i sala d´us multiple a mes de servicis sanitaris incluits per a minusvalits. En la planta alta està la biblioteca en mes de 5.000 volums, la majoria de temes valencians, el despaig, sala de reunions i taller de manualitats.

Seccions de folklore, pintura, narrativa i jocs tradicionals. El Piló convoca tots els anys uns premis i una beca lliteraries.


 
Escola de Pilota Valenciana    
"Ha novellament establit e vedat que alcuna persona privada o estranya de qualsevol estament, condició o ley sia de edat de X anys aensus no gos ne presumesca jugar dyns los murs de la dita Ciutat a joch de pilota arruladiça sots pena de XX morabatins" Que ningú, mai més, torne a prohibir el nostre deport, la nostra cultura. Benvingut a Escola de Pilota
 
Ateneu Cultural de Paterna    
Entitat cultural de Paterna que promou, entre atres activitats, el Certamen Lliterari de dita ciutat, enguany arriben a la VIII edicio, els premis son de poesia, narrativa i teatre. Des de la seua web nos diuen: Si creus que la cultura és l´autèntica riquea dels pobles. Fes-te soci. Ateneu Cultural de Paterna, Apartat de correus 111, 46980, Paterna (Valéncia).
 
Valencia Milenaria    

Valencia Milenaria es una associacio valencianista fundada l´any 2007, que te com a objectiu fonamental la defensa, promocio i difusio de les caracteristiques nacionals del poble valencià.

Les persones que formem Valencia Milenaria som gent compromesa en l´historic Regne de Valencia i els valors que l´integren, per aixo nostre treball i iniciatives van dirigides a despertar la consciencia identitaria valencianista dels valencians en totes les seues vertents culturals i socials. Presents en diferents pobles de la nacio, les persones de Valencia Milenaria estem creant grups comarcals de treball, debat, formacio i accio que ajuden a coordinar millor nostres iniciatives, i a dur el mensage valencianiste als maxims llocs possibles.

El compromis de nostra associacio en lo valencià, i el nivell reivindicatiu de nostre mensage quedà patent el 29 de Juny de 2008 en la concentracio que realisarem davant el Monument als Maulets de la Ciutat de Valencia contra els decrets de la Nova Planta; Valencia Milenaria enguany, i baix el lema "Est es el nacionalisme valencià" a on s´integraren varies associacions valencianistes, estigue present acompanyant a nostra Real Senyera en el 9 d´Octubre.

Valencia Milenaria, i per decisio majoritaria dels membres de la Junta Nacional, forma part de la coordinadora Accio Cultural, Social i Economica del Regne de Valencia (ARV).


 
Ateneu Cultural Borrianenc    

El passat dia 4 d´octubre de 2008 va tindre lloc en els salons de l´Obra Social de la Caixa Rural Borriana la presentacio en societat del “Ateneu Cultural Borrianenc”, en l´acte i despres de les paraules de benvinguda del seu president D. Raul Rubert, apadrinà l´acte l´ilustre poeta Borrianenc, D. Josep Lluïs García Ferrada que ab les seues paraules va donar a coneixer la llínea de treball que preten seguir dita agrupacio.

Va tancar l´acte en les seues paraules d´alens, l´ilustre alcalde del Magnific Ajuntament de Borriana D. Jose Ramón Calpe, encara que es va tirar en falta a un acte de tan fort contingut cultural, al actual regidor de cultura D. Enrique Safont Melchor.

Dita agrupacio naix en el desig de cobrir un buit existent en el conjunt de la societat Borrianenca, de colocar un punt de inflexio en la forma en que tractem tots els temes referents a nostra cultura, llengua, tradicions i tot lo que ha fet del poble valencia, un poble singular. Nosatres creem en esta singularitat i per aixo defenem nostres valors tan diferents i diferenciats de quants pobles tenim en nostre entorn i per aixo nostra lluita diaria se centrarà en donar a coneixer a traves de charraes, llectures, coloquis i debats, cursos, jocs, festes i una gran varietat d´actes, nostre punt de vista, que es el mateix que el d´una gran part de la societat valenciana, defenem nostra llengua valenciana, diferent i diferenciada de totes les demes, nostres tradicions i festes propies, aixi com el sentir de valencians.

Tot aixo formarà nostra lluita diaria que sempre contara ab el maxim respecte cap a qui, des d´atre punt de vista diferent u opost estiga obert al dialec i la discussio.


 
Circul Cultural Apasici i Guijarro    
50 anys per la cultura valenciana, per les nostres tradicions, per els Furs Valencians. Bolleti Regne de Valencia. Deu, Patria, Furs i Rei.
 
Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana    

El Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana es una associacio que es constitui com a tal l’any 2005 en el clar objectiu de treballar per la difusio i pel conreu de la llengua i de la cultura valencianes.

En esta finalitat basica pretenem conectar en les inquietuts que mogueren a Constanti Llombart a ser catalisador i motor del redreçament cultural i social del segle XIX, moviment que ha segut catalogat com el de la Renaixença valenciana; d’ell hem pres el nom, i de la seua obra l’eixemple que volem guie la nostra actuacio.


 
Altar del Tossal    

En la plaça del Tossal, s´alçava per les religioses del Convent de la Puritat, situat en lo que hui comprenen els carrers de Rei En Jaume, Conquesta i Moro Zeït, en determinades ocasions, un Altar dedicat a la pública veneració de Sant Vicent Ferrer, l´image era propietat del dit Convent i s´encontrava en una capella de la seua Iglèsia.

Esta costum de les religioses clarises d´eixe important Convent de la Reconquesta, donà lloc a que un grup de devots formaren al voltant de l´any 1606 la "Esclavitut del Pare Vicent Ferrer", celebrant tots els anys la Festa del Sant en el Convent de la Puritat.

En l´any 1850 canvià el seu nom pel de "Corporació de Sant Vicent Ferrer de l´Altar del Tros-Alt", fins al 1940 en que començà a denominar-se "Associació de Sant Vicent Ferrer de l´Altar del Tossal" fins ara.


 
Taula valenciana d´autors teatrals    

Les activitats dutes a fi per la Taula s’han centrat en mantindre viu el contacte entre autors i Administració, en quants casos ha segut necessari fer-ho. Ademés, en nostra llínia editorial, s’han publicat i distribuit fins al moment, una trentena de llibres contenint cinquanta tres obres teatrals de nostres socis, així com del llibre 200 Arguments dramàtics.

S’ha editat un Bolletí informatiu bimestral que va per son quint any, i s’ha colaborat en Junta Central Fallera a tots els nivells, instituint ademés el “Premi Teatre” (ara en sa quarta edició), concedit al grup teatral que previa consideració d’un jurat nomenat a l’efecte, millor ha representat una obra d’autor pertanyent a la Taula.


 
Enkara    

enKara és una associació que treballa per la defensa i promoció del valencianisme.

enKara té la voluntat de configurar-se com a lloc de trobada del pensament valencianiste, assentant unes bases per al valencianisme, configurant-ho i donant-li la màxima proyecció possible dins de la societat valencianista i valenciana.

És per això que dins d´enKara es pretén aglutinar al moviment intelectual valencianiste, com un think tank, per a definir el valencianisme, interpretar el present i donar propostes de futur per a conduir el valencianisme social, cultural i polític, en una mateixa direcció, cap a uns mateixos objectius, i treballant des de la màxima unió possible.

enKara és una associació nacionalista valenciana i entén el nacionalisme valencià com la màxima expressió de defensa i promoció dels valors socials, culturals i polítics dels valencians.

Funciona com associació assambleària a on tots els seus membres tenen dret a veu i vot, deixant l´associació oberta a tots els proyectes i propostes que seguixquen els fins i principis de l´associació.

Formant part d´enKara estàs formant part del valencianisme del futur, ajudes a la creació de pensament valencianiste i a fomentar una unió valencianista en una expressió màxima  de reivindicacions socials, culturals i polítiques.

Apunta´t a enKara. Fes valencianisme. Construïx Valéncia.


 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4  Següent >>
33 registres trobats