cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

ENLLAÇOS

DARRERS ENLLAÇOS

Lengua Valenciana    

Página web en castellano de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV).

En estos primeros años del siglo XXI, los valencianos y concretamente nuestra lengua, estamos pasando por una de las situaciones más difíciles de nuestra historia, que si nadie lo remedia, puede llevarnos a perder gran parte de nuestro patrimonio cultural, nuestras señas de identidad como pueblo, y las mismas raíces en las que se ha sustentado la actual Comunidad Valenciana, el antiguo reino cristiano que fundó Jaime I en 1238 sobre los cimientos puestos un par de siglos antes por el primer monarca de Valencia...


 
Valencianisme    
La llengua valenciana no morirà mai. Blog d´informacio valencianista, conta en diverses categories (Actualitat, Associacions valencianistes, Campanyes, Conferencies, Cultura Valenciana, Denúncia Social, Llengua Valenciana, etc...), ademes d´entrevistes, musica i enllaços.
 
Jaume I, ochocientos años después    

Somos unos alumnos de 2º de la ESO (Pablo Clemente, Marta Tomás, María Brage, Nacho Bonastre, Vladi Ferrandis, Álvaro Boscá y Pablo Ramos) dirigidos por Justo García Añón, profesor de Ciencias Sociales del Colegio Nuestra Señora del Pilar (Marianistas) de Valencia, que estamos muy interesados en la figura de nuestro rey Jaime I, y queremos disfrutar de la investigación histórica.

Nuestro objetivo con esta página que presentamos a concurso es recopilar todo aquello interesante que haya en la red y que está muy desperdigado. Hacer conocer a Jaime I como una figura interesantísima a todos aquellos que entren en nuestra página web. Esperemos que os guste mucho. Es un privilegio el poder celebrar una fecha tan redonda. Nos unimos a la ciudad que con sus actos y celebraciones, mascletás, exposiciones...rinde homenaje a tan ilustre señor.


 
¿Llengua catalana o dialecte barceloní?    
El Catalán es una lengua romance hablada habitualmente por 2.742.600 personas y entendida por 5.837.874 de personas en Cataluña (España). Además de en Cataluña, el Catalán se habla en Andorra. No obstante, ciertos intereses expansionistas, han llevado al pancatalanismo a intentar anexionar otras lenguas y territorios como el Mallorquín/Balear, el Aragonés y el Valenciano.
 
Historia i nacio    

Blog de recent creacio (març 2009). Historia i opinions sobre la nacio valenciana.

Si els valencians i quan dic valencians, em referixc del Sénia al Segura, tinguerem que donar glories i ofrenes i els honors mes grans, seria sense dubte a Francesc de Vinatea, pero mosatros els nacionalistes deuriem fer-lo el nostre eixemple de com se deu actuar davant l´adversitat que sofrix hui en dia la nostra nacio, el nostre poble.


 
Chimo Lanuza    

Naixcut en Altea l´any 1957, pero criat en La Vila. Llicenciat en Filologia Hispànica per l´Universitat de Valéncia-Estudi General. És professor, igualment, de valencià per Lo Rat Penat. Acadèmic corresponent i ex-membre de la Secció de llengua i lliteratura valencianes de la R.A.C.V. Colaborador permanent de Lo Rat Penat.

Sempre relacionat en els ambients intelectuals valencianistes, conferenciant, articuliste, es dedicà inicialment a l´investigació de la llengua valenciana. En esta llínia és autor d´estudis i treballs de gramàtica, de sociollingüística, de rondallística... Pero no podem oblidar en Chimo Lanuza la seua producció lliterària (que li ha valgut diversos premis i reconeiximents) tant en poesia com en narrativa.


 
Lo valencià    
Blog en defensa de la llengua i cultura valencianes, conté archius de documents (opinions, estudis i treballs, poesia, etc...), des de l´any 2006 fins a d´ara i enllaços en atres webs i blogs valencianistes. Si voleu recollir informacio puncheu en La seu i apareixerà la relacio d´archius per anys.
 
El Guarda    

Revista digital editada per l´Associacio Cultural Castell dels Sorells.

Els objectius: son proporcionar als valencians de forma regular, llegir en Llengua Valenciana genuïna i interessar-se per ella. Per això, mensualment s’edita la revista “El Guarda”, que arriba puntualment a les mans de tots els seus socis, a la vegada que es repartix per molts atres llocs en informacions en Llengua Valenciana. Totes les seues edicions s’encontren dins de la pàgina web.

Activitats: Organisar actes culturals, conferencies, teatre, poesia, etc...; la major part d’ells en clau valencianista. En definitiva, promocionar i fomentar el valencianisme.

Biblioteca: Es disfruta d’una biblioteca pròpia d’autors eminentment valencianistes, a disposició dels socis.


 
Valencia Milenaria    

Valencia Milenaria es una associacio valencianista fundada l´any 2007, que te com a objectiu fonamental la defensa, promocio i difusio de les caracteristiques nacionals del poble valencià.

Les persones que formem Valencia Milenaria som gent compromesa en l´historic Regne de Valencia i els valors que l´integren, per aixo nostre treball i iniciatives van dirigides a despertar la consciencia identitaria valencianista dels valencians en totes les seues vertents culturals i socials. Presents en diferents pobles de la nacio, les persones de Valencia Milenaria estem creant grups comarcals de treball, debat, formacio i accio que ajuden a coordinar millor nostres iniciatives, i a dur el mensage valencianiste als maxims llocs possibles.

El compromis de nostra associacio en lo valencià, i el nivell reivindicatiu de nostre mensage quedà patent el 29 de Juny de 2008 en la concentracio que realisarem davant el Monument als Maulets de la Ciutat de Valencia contra els decrets de la Nova Planta; Valencia Milenaria enguany, i baix el lema "Est es el nacionalisme valencià" a on s´integraren varies associacions valencianistes, estigue present acompanyant a nostra Real Senyera en el 9 d´Octubre.

Valencia Milenaria, i per decisio majoritaria dels membres de la Junta Nacional, forma part de la coordinadora Accio Cultural, Social i Economica del Regne de Valencia (ARV).


 
Ateneu Cultural Borrianenc    

El passat dia 4 d´octubre de 2008 va tindre lloc en els salons de l´Obra Social de la Caixa Rural Borriana la presentacio en societat del “Ateneu Cultural Borrianenc”, en l´acte i despres de les paraules de benvinguda del seu president D. Raul Rubert, apadrinà l´acte l´ilustre poeta Borrianenc, D. Josep Lluïs García Ferrada que ab les seues paraules va donar a coneixer la llínea de treball que preten seguir dita agrupacio.

Va tancar l´acte en les seues paraules d´alens, l´ilustre alcalde del Magnific Ajuntament de Borriana D. Jose Ramón Calpe, encara que es va tirar en falta a un acte de tan fort contingut cultural, al actual regidor de cultura D. Enrique Safont Melchor.

Dita agrupacio naix en el desig de cobrir un buit existent en el conjunt de la societat Borrianenca, de colocar un punt de inflexio en la forma en que tractem tots els temes referents a nostra cultura, llengua, tradicions i tot lo que ha fet del poble valencia, un poble singular. Nosatres creem en esta singularitat i per aixo defenem nostres valors tan diferents i diferenciats de quants pobles tenim en nostre entorn i per aixo nostra lluita diaria se centrarà en donar a coneixer a traves de charraes, llectures, coloquis i debats, cursos, jocs, festes i una gran varietat d´actes, nostre punt de vista, que es el mateix que el d´una gran part de la societat valenciana, defenem nostra llengua valenciana, diferent i diferenciada de totes les demes, nostres tradicions i festes propies, aixi com el sentir de valencians.

Tot aixo formarà nostra lluita diaria que sempre contara ab el maxim respecte cap a qui, des d´atre punt de vista diferent u opost estiga obert al dialec i la discussio.


 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  Següent >>
185 registres trobats