cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

En el XXX Aniversari de l’Adhesio a la Normativa Ortografica de la ACV (ara RACV), coneguda com a Normes d’El Puig
Per Juli Moreno Moreno
Discurs ab motiu del XXX Aniversari de les Normes de la ACV, dites d´El Puig, el 6 de març de 2011, en el Monasteri de Santa Maria d´El Puig.  Continuar llegint
 
Valencianisme: regionalisme o nacionalisme. Una aproximacio als conceptes i ad alguns teorics del valencianisme.
Per Juli Moreno Moreno
Al cap i a la fi ser o considerar-se valencianiste, regionaliste o nacionaliste valencià, son en definitiva una senya, una manera d´afrontar la vida i sobre tot una militancia que obliga a una practica, la de fer compatible els diferents ordens de la vida en el conreu de la cultura i de l´idiosincrasia valencianes.  Continuar llegint
 
Nebot i Pérez i la seua obra gramatical
Per Juli Moreno Moreno
Josep Nebot i Pérez naix en Vilarreal en 1853 i mor en 1914. Cursà la carrera de Farmacia i descollà com escritor, pero la seua professio seria la de Archiver en la Biblioteca de l´Universitat de Valencia. D´entre les seues diferents publicacions es volen destacar les de caracter llingüistic: Apuntes para una gramática valenciana popular (1894) i Tratado de ortografía clásica valenciana (1910).  Continuar llegint
 
Els Sorolla de Nova York
Per Juli Moreno Moreno
Resulta mes que obligat fer referencia a l’exposicio que, des d’este mes, en el Centre Cultural Bancaixa, mostra les obres que Joaquim Sorolla pintà per a decorar les parets de la Biblioteca de The Hispanic Society of America, emplazada en la ciutat de Nova York.  Continuar llegint
 
Resenya biografica de Gaetà Huguet Breva
Per Juli Moreno Moreno
Gaetà Huguet Breva (1848-1926). Naixque el 24 de juliol de 1848 en el num. 4 de la Plaça Vella de Castello de la Plana, a on es troba actualment emplaçat el Mercat Central. En el si d’una familia acomodada, dedicada al comerç i propietaria de terres, adquiri una solida formacio, llicenciant-se en Filosofia i Lletres en l’Universitat de Barcelona.  Continuar llegint
 
Parlament en l’homenage postum a D. José María Guinot i Galán
Per Juli Moreno Moreno
Lo que yo puga dir o aportar respecte de tan ilustre valencià de Castello, sera infim en relacio en atres aportacions que es poden fer des d’una convivencia mes proxima i constant. Yo procurare traslladar-los algunes qüestions producte del recòrt de moments vixcuts junt a una persona que sempre he considerat humil i sabia.  Continuar llegint
 
XXV Aniversari de les normes d´el Puig
Per Juli Moreno Moreno
Que els organisadors d´esta commenoracio hagen declinat en mi l´honor de dirigir-los la paraula m´ompli de satisfaccio, a la vegada que m´obliga a considerar que hui, en tota seguritat, hauria d´haver-se dirigit a vostes qui te la capacitat de fer possibles actuacions i qui pot favorir proyectes que potencien l´us, el conreu i l´aprenentage de la llengua valenciana.  Continuar llegint
 
1
7 registres trobats