cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

El poder de tres
Per Josep Vicent Guillot Bueno
¿I els valencians que tenim? RES. No tenim televisions perque el govern local ya s’encarrega de fer-la una sucursal d’interessos nortenys, a l´igual que la seua radio, pagada pels passotes dels “paganinis” de sempre, o siga, voste i yo.  Continuar llegint
 
Galtades del reves
Per Josep Vicent Guillot Bueno
Ara li toca a la RACV. Molt estaven tardant. El cavall de Troya va fent cami, i li dona pedres al catalanisme mes pur per a que nos les tire tots els dies. Damunt ells son els legals, son els que s´ajusten a les normes, els que no se´n ixen del cami marcat i remarcat per gent que vol lo mateix a la nostra Llengua com un del Ku Klus Klan vol a un negre.  Continuar llegint
 
Les ments atrofiades
Per Josep Vicent Guillot Bueno
Vaig viure en la ciutat manchega de Toledo per un temps, any i mig mes o manco. No sere yo qui descobrixca a la gent les meravelles de tan antiga ciutat, un puesto que sincerament val la pena visitar. La part antiga i la nova, la seua gent, la seua cuina, el seu vinet, els dolços…a qui no la conega, que no la lleve de la seua llista de possibles visites futures, val la pena.  Continuar llegint
 
El sabut d´el vi
Per Josep Vicent Guillot Bueno
Lo trist es que la lluita del poble valencia es tinga que fer com si d´una guerra de guerrilles es tractara. Que qualsevol victoria siga una pedreta i no una montanya. Que no tingam l´ajuda de ningu. Que els diaris que tots els dies arriben a mils i mils de cases, callen per a ser els beneficiats de campanyes millonaries, que els grans grups es dobleguen i miren a un atre puesto mentres son agraciats en llicencies de televisio i de radio.  Continuar llegint
 
1
4 registres trobats