cites

Subsistix a Espanya no sols la diversitat de lleis sino tambe d’ idiomes. Es parla encara en gallec, en bable, en vasc, en catala, en mallorqui i en Valencià
Pi i Margall

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Entorn a l´AVLL (3a. part i ultima)
Per Joan Costa i Catala
Si el partit socialiste, primer, no es va mai atrevir a proclamar oficialment catalana la llengua valenciana, ni tan sols a promulgar una nova normativa, volent primer canviar per la via dels fets lo que anava contra dret i natura, ni la dreta, al tall de l´esquerra i pel mateix cami, no ha deixat mai de proclamar de boqueta la lletra del nostre Estatut referent a la llengua, es perque saben molt be que el poble valencià no va a consentir en ser catalanisat, si no es per la via de l´engany i d´una apariencia de llengua valenciana.  Continuar llegint
 
Entorn a l´AVLL (2a. part)
Per Joan Costa i Catala
El President Zaplana, despres d´alguns contactes en Pujol, considerats com a molt satisfactoris, anunciava el començament del proces constitutiu de la nova Academia de la Llengua que, segons ell, seria l´instrument cientific de consens per a solucionar d´una vegada el conflicte.  Continuar llegint
 
Entorn a l´AVLL (1a. part)
Per Joan Costa i Catala
L’any 2002, va tindre lloc en Castello una conferencia patrocinada per Cardona Vives que, per la seua importancia i actualitat, volem donar a coneixer a tots. El titul de la conferencia era el de “Entorn a l’AVLL” i el conferenciant el Pare Costa. Per la seua extensio l’hem fraccionat en tres parts; conforme va apareixer en nostra revista Renou, en els nº 46, 47 i 48.  Continuar llegint
 
Unitat, que no unicitat
Per Joan Costa i Catala
El valencià i català, ademés de llengües romàniques, pertanyen a un diasistema llingüístic més reduït dins de les llengües romàniques, que moltíssims filòlecs, des de que naixqué la filologia, han denominat i seguixen denominant sistema occità-romànic i, en un temps més antic d’una manera no tan apropiada, llemosí...  Continuar llegint
 
Ceremònia de confusió
Per Joan Costa i Catala
Un atre magnific articul del pare Costa, entre atres coses, diu: Si preval la tesis política de “l’unitat de llengua”, lo llògic és que el president disolga immediatament l’AVL, com a redundant i supèrflua, ya que una sola llengua no pot tindre dos ents normatius, i menys encara quan el de Valéncia no fa més que seguir a la lletra les directrius de l’IEC català, al qual pertanyen alguns dels membres més significats de l’AVL.  Continuar llegint
 
La veu d’un poble
Per Joan Costa i Catala
Per una atra banda, el president Camps, a la pregunta ¿està content en la llabor que ve realisant l’AVL?, contesta: Sí, absolutament. I, en el mateix dia i diari, se dona la noticia de que 13 dels 21 acadèmics de l’AVL havien presentat un escrit per registre d’entrada per a que es debatira el text sobre la denominació de la llengua, la qual, al manco 9 d’ells, proponien com a ‘valencià-català’...  Continuar llegint
 
¿Quina ciència?
Per Joan Costa i Catala
Les invocacions dels detractors de la Llengua Valenciana a la “llingüística internacional” fan en realitat alusió a les seccions de filologia de les universitats catalanes i valencianes i a eixos cursos o seminaris de català, en diverses universitats estrangeres, subvencionats per la Generalitat de Catalunya...  Continuar llegint
 
¿Unitat de llengua? ¡NO!
Per Joan Costa i Catala
El poble catala, magnific i admirable per molts conceptes, pot fer de sa llengua lo que vullga. Pero que no vinga ningu a dir-nos als valencians lo que som i cóm tenim que parlar. Aixo es cosa nostra. Tenen tot el dret a aspirar a una unitat llingüistica, inclus politica si volen, pero no a impondre-nos la “seua” unitat. Ni per dret de conquista ni per fets consumats.  Continuar llegint
 
La gran mentira
Per Joan Costa i Catala
Si l’AVL seguix tan negra i mentirosa trayectoria, per lo vist ya fa temps acordada en els mes alts escalons del poder, no solament ha naixcut morta, un organismo mes d’esquena als interessos ciutadans, sino que el conflicte llingüistic, del qual s’ha proclamat la solucio, està mes llunt que mai d’aminuar-se, rebrotarà mes viu que mai i virulent.  Continuar llegint
 
Emili Miedes i Bisbal: Nova transcripcio de “Les Troves en lahors de la Verge Maria”
Per Joan Costa i Catala
S’han fet facsimils i transcripcions mes o manco encertades del primer llibre impres en Valencia, i el primer tambe provablement en tota Espanya. Un llibre colectiu, en el que participaren moltes persones importants de la rica i culta societat valenciana de l’ultim terç del nostre Segle d’Or.  Continuar llegint
 
El llenguage, netament valencià de Sor Isabel de Villena
Per Joan Costa i Catala
Totes estes variants que hem observat en Sor Isabel de Villena, i que afecten no solament al vocabulari, sino a la morfologia de les paraules i a la mateixa sintaxis, no digam a una forma i estil de parlar, venen a confirmar la rao dels qui defenem l´autonomia de la llengua valenciana i la diferenciacio d´esta respecte al català.  Continuar llegint
 
1
11 registres trobats