cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (i IV)
Per Federico Bonillo Vigo
Per arrematar este chicotet i breu repàs, un detall mes de l’importancia i transcendencia com a una difrencia mes entre lo Valencià i lo català. La provesso escomença ab el repic especial per a tal acte de les campanes des d’El Micalet i la mateixa propiament dita ho fa ab “La Senyera de lo Regne de Valencia”, flanquejada per “Les Banderoles o Estandarts” de la ciutat i son portats per tres Reis d’Armes vestits ab cotes de seda i gorgueres de tela al coll, peluques i barbes blanques i els seus caps van coronats.  Continuar llegint
 
Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (III)
Per Federico Bonillo Vigo
“La Muixeranga” es un conjunt de dances i castells humans, tipics de la poblacio d’Algemesi. Hui en dia s’han estes a Peniscola, Titagües, l’Alcudia, l’Olleria, Sollana, Sueca i Gandia.  Continuar llegint
 
Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (II)
Per Federico Bonillo Vigo
En la primera part d’este chicotet estudi, vaig fer un resum general i basic de lo que mos diferencia en els nostres veïns del nort. Ara i des d’este capitul, anire esmicolant cada apartat, ampliant la documentacio que fonamenta eixes diferencies basiques en un principi i que ara seran mes evidents i concretes.  Continuar llegint
 
Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (I)
Per Federico Bonillo Vigo
La veritat es que el problema no es llingüistic, sino politic. Simplement es tracta de crear una “nacio catalana” anexionant-se uns territoris ab el pretext de la llengua. Ho dic, perque en lo tema de la llengua alguns o uns quants podrien arribar a certs acorts puntuals, -Yo mai-.  Continuar llegint
 
Sobre la catalinisacio dels nostres toponims:“Informe del toponim del poble d’Alboraya”
Per Federico Bonillo Vigo
El següent escrit o chicotet articul, esta fonamentat en una peticio d’informe sobre el nom, en valencià i en castellà, del poble d’Alboraya dirigit al Deca En Xavier Casp de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) , solicitat pel regidor del PP del que per raons obvies, omitire lo seu nom i llinages.  Continuar llegint
 
Indecencia, indolencia i l´apologia del terrorisme catala
Per Federico Bonillo Vigo
Si l’indecencia fora ronya o tinya, per desgracia per a tots els espanyols i en particular per als valencians, estariem en estat d’alerta maxima per contagi d’una pandemia sense precedents.  Continuar llegint
 
Historia d´una mort anunciada o la revolucio d´un poble endormiscat
Per Federico Bonillo Vigo
A lo llarc de tota esta semana previa a la nostra festivitat del 9 d’octubre ( dia de Sant Donis) i vegent el panorama social, cultural i politic de la preparacio de la festa major del poble Valencià, pense i em done conte, que cada dia, cada any que passa estem mes llunt de ser un poble unit i de tornar a guanyar els drets que mos corresponen i que sempre hem tingut.  Continuar llegint
 
1
7 registres trobats