cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (i IV)
Per Federico Bonillo Vigo
Per arrematar este chicotet i breu repàs, un detall mes de l’importancia i transcendencia com a una difrencia mes entre lo Valencià i lo català. La provesso escomença ab el repic especial per a tal acte de les campanes des d’El Micalet i la mateixa propiament dita ho fa ab “La Senyera de lo Regne de Valencia”, flanquejada per “Les Banderoles o Estandarts” de la ciutat i son portats per tres Reis d’Armes vestits ab cotes de seda i gorgueres de tela al coll, peluques i barbes blanques i els seus caps van coronats.  Continuar llegint
 
Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (III)
Per Federico Bonillo Vigo
“La Muixeranga” es un conjunt de dances i castells humans, tipics de la poblacio d’Algemesi. Hui en dia s’han estes a Peniscola, Titagües, l’Alcudia, l’Olleria, Sollana, Sueca i Gandia.  Continuar llegint
 
Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (II)
Per Federico Bonillo Vigo
En la primera part d’este chicotet estudi, vaig fer un resum general i basic de lo que mos diferencia en els nostres veïns del nort. Ara i des d’este capitul, anire esmicolant cada apartat, ampliant la documentacio que fonamenta eixes diferencies basiques en un principi i que ara seran mes evidents i concretes.  Continuar llegint
 
Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (I)
Per Federico Bonillo Vigo
La veritat es que el problema no es llingüistic, sino politic. Simplement es tracta de crear una “nacio catalana” anexionant-se uns territoris ab el pretext de la llengua. Ho dic, perque en lo tema de la llengua alguns o uns quants podrien arribar a certs acorts puntuals, -Yo mai-.  Continuar llegint
 
Sobre la catalinisacio dels nostres toponims:“Informe del toponim del poble d’Alboraya”
Per Federico Bonillo Vigo
El següent escrit o chicotet articul, esta fonamentat en una peticio d’informe sobre el nom, en valencià i en castellà, del poble d’Alboraya dirigit al Deca En Xavier Casp de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) , solicitat pel regidor del PP del que per raons obvies, omitire lo seu nom i llinages.  Continuar llegint
 
Indecencia, indolencia i l´apologia del terrorisme catala
Per Federico Bonillo Vigo
Si l’indecencia fora ronya o tinya, per desgracia per a tots els espanyols i en particular per als valencians, estariem en estat d’alerta maxima per contagi d’una pandemia sense precedents.  Continuar llegint
 
Historia d´una mort anunciada o la revolucio d´un poble endormiscat
Per Federico Bonillo Vigo
A lo llarc de tota esta semana previa a la nostra festivitat del 9 d’octubre ( dia de Sant Donis) i vegent el panorama social, cultural i politic de la preparacio de la festa major del poble Valencià, pense i em done conte, que cada dia, cada any que passa estem mes llunt de ser un poble unit i de tornar a guanyar els drets que mos corresponen i que sempre hem tingut.  Continuar llegint
 
1
7 registres trobats