cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

La Vall de Chusep Abat y les paelles jagants de Galbis
Per Ricardo García Moya
U dels més arriscats oficials del Eixércit Imperial en Flandes va ser el valenciá d’Elig Gaspar Ortiz, personage auténtic (no de mentiroles, com Alatriste).  Continuar llegint
 
Joanot Martorell i el princip de Viana
Per Joan Ignaci Culla
La millor novela de cavalleria del mon, la valenciana Tirant lo Blanch, que forma part del nostre Sigle d´Or, no podria passar desapercebuda per a aquells que carixen de lliteratura de prestigi i pretenen tindre-la com siga. Es per aixo que alguns no a soles canvien el titul de l´obra, sino que tambe volen reinterpretar la llengua en la que l´autor afirmava que la havia escrit, la valenciana, substituin-la, burdament, per la catalana.  Continuar llegint
 
Táriq ibn Ziyad
Per José Manuel Miralles
Tarik en la transcripció espanyola tradicional, mort en el any 720, va ser un general bereber que lidera la invasió musulmana de la Península Ibèrica en el segle VIII, conquistant la Hispania Visigoda. El 30 de abril del 711, les forces de Tariq desembarcaren en Gibraltar, el mateix mes de juliol del 711...  Continuar llegint
 
Notes d´etnologia valenciana: Els Porrats (III)
Per Agusti Galbis
En l’articul anterior hem vist que els porrats s’inicien en el solstici d’hivern i per tant coincidixen en la celebracio d’un fet astrologic celebrat per totes les civilisacions de l’antiguitat. La celebracio que nos es mes proxima culturalment son els “Saturnalia” o les saturnals romanes...  Continuar llegint
 
Órdago a la grande
Per Cesáreo Jarabo
El pasado 27 de diciembre, la Abogacía General del Estado, órgano del Ministerio de Justicia que representa legalmente al gobierno, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional por el caso de una menor cuyos padres se opusieron a que reciba la asignatura de EpC en el curso 2008/2009 por ir contra sus convicciones y principios morales, y asevera que “La libertad ideológica del menor no puede quedar abandonada a lo que puedan decidir quienes tienen atribuida su guarda y custodia o su patria potestad”.  Continuar llegint
 
PSPV, ridículo a la vista
Per Juan García Sentandreu
El PSPV de Alarte va a recoger lo más fecundo del zapaterismo en las próximas elecciones autonómicas y locales de mayo del 2011. Va a ser de nota. Me imagino que los señores de Blanquerías deberán saber la que les viene encima y estarán ya anotando los teléfonos del Samu para el día 22...  Continuar llegint
 
La Lengua Valenciana
Per Torcuato Luca de Tena
Seguim recuperant documents antics pero importants, que parlen de nostra llengua valenciana. En este cas, de Torcuato Luca de Tena, academic de la ´Real Academia Española´, publicat en el periodic ´ABC´, sobre els anys 80.  Continuar llegint
 
Els Reis, sempre rics
Per Manuel Casaña Taroncher
Els chiquets de fa uns 60 anys en arrere, poc demanaven a ses majestats, puix massa be sabien que si molt escrivien en les cartes, poques coses els durien després. I, per lo tant, no gastaven casi ni llapissera escrivint la carta i esperaven el millor regal sols somiant.  Continuar llegint
 
El Tirant lo Blanch, la primera novela moderna del mon
Per Joan Ignaci Culla
El 2 de giner de 1460 Joanot Martorell va escomençar la redaccio de la novela Tirant lo Blanch, com consta en la mateixa dedicatoria. D´asta fa molt poquet, el colofo de l´obra fea interpretar que Galba va ser el que va finalisar la novela per la mort de Martorell, ya que diu que «es va traduir del angles al portugues i despres en llengua valenciana per el magnific i virtuos cavaller Joanot Martorell, qui, a causa de la seua mort, no va poder acabar de traduir mes que tres parts. La quarta, que es el final del llibre, va ser traduïda, a precs de la noble dama Isabel de Lloris, per el magnific cavaller mossén Martí Joan de Galba».  Continuar llegint
 
Espanya moderna y Catalunya... ¿milenaria?
Per Ricardo García Moya
¡Quína agonía dona ascoltar polítics y vórer periódics!. El sinyor Artur Mas, aplaudit per la prensa panderola y el pesebrisme institucional, parla d’una Catalunya milenaria front a la artificial y moderna Espanya. Anem a la realitat documental...  Continuar llegint
 
Notes d´etnologia valenciana: Els Porrats (II)
Per Agusti Galbis
Hem conclos, que els “conquistadors” de Jaume I, no varen tindre res que vore, ni en la paraula “porrat” ni en la festa que descriu, rao per la qual hem d’investigar sobre els seus origens, tirant ma de documentacio antiga.  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Sintaxis. Capituls XXV i XXVI)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Seguim en la quarta part. Sintaxis. Capituls XXV i XXVI. Regim i construccio. Funcions sintactiques. L´adjectiu calificatiu, del llibre de D. Josep Mª Guinot de Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana.  Continuar llegint
 
El AVE i la rateta voladora
Per Rogle Constanti Llombart
Si, si, ¡ya tenim AVE! Despres de molts anys de polemiques, en alguns casos artificialment creades per a retardar mes i mes la conclusio d’un proyecte basic per al desenroll del nostre territori, ya tenim tren d’alta velocitat en conexio mesetaria.  Continuar llegint
 
¡Endavant Nou Valencianisme!
Per Juan Vanrell Nadal
Ésta es la verdadera y solapada razón por la que demasiados valencianos y demasiados mallorquines apostatan de su milenaria lengua ancestral. ¡Poderoso caballero es don dinero! Indigna y avergüenza que el modus operandi de demasiadas personas constituidas en autoridad se fundamente en la mentira y el soborno.  Continuar llegint
 
Sobre eso que llaman “normalización”
Per Antonio Ubieto
Recuperem articuls antics pero interessants: “Carta a mis hijos” per Antonio Ubieto Arteta. Catedratic. Articul publicat en la revista “Parlem” (pags. 14 i 15), de l´Associació Cultural Unió Valencianista Independent (UVI) de Burriana, sense data, possiblement dels anys 1978,79 o 80.  Continuar llegint
 
La mentira feta llibre
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Pero com diuen que l´alegria dura poc en la casa del pobre, justament al costat d´ell, tocant-se les tapes dels dos llibres, ¡qué horror!, em trobí en un facsímil que em feu pujar la mala llet en un bufit a uns llímits insospitables, este llibre és, “Guia del Antiguo Reino de Cataluña” d´Emilio Valverde i editat en Madrit en 1887...  Continuar llegint
 
Joanot Martorell, cavaller i escritor valencià
Per Joan Ignaci Culla
Enguany commemorem el 600 aniversari del naiximent de l´escritor valencià Joanot Martorell, autor que va convertir la seua novela Tirant lo Blanch en l´obra mes universal de l´edat mija i, possiblement, en una de les mes importants de tots els temps.  Continuar llegint
 
Mas o menos imbécil
Per Juan García Sentandreu
Arturo Mas, nuevo presidente de la Generalitat catalana, lejos de acatar la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que decreta la nulidad del modelo de "inmersión lingüístico" que prohíbe la docencia del castellano y en castellano en todos los niveles educativos, ha ahondado en la herida y ya ha declarado que no va a acatarla.  Continuar llegint
 
Churro
Per Ramón Mingarro Traver
La palabra churro la usamos en Valencia y Castellón, y se aplica a los vecinos castellano o aragoneses parlantes del interior de Valencia y Castellón; no así los de Alicante que los denominan directamente castellanos. Curiosamente Alicante no tenía trashumancia de Teruel.  Continuar llegint
 
Notes d´etnologia valenciana: Els Porrats (I)
Per Agusti Galbis
La festa dels porrats es una celebracio exclusiva del poble valencià, que el caracterisa i individualisa en relacio als atres pobles d’Espanya. Per raons no dificils de sospitar, es constatable que ha passat prou desapercebuda entre els estudiosos d’etnologia hispanica.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats