cites

Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino
Carlos Ros Hebrera

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Les normes de Castello de 1932
Per Josep Maria Guinot i Galan
Tinc que començar justificant la meua participacio en la commemoracio del xixanta aniversari de les normes ortografiques que anomenen "de Castello". Vinc en representacio de l´Associacio Cultural Cardona Vives.  Continuar llegint
 
El patriarca Huguet
Per Domingo Gimeno Peña
En GAETA HUGUET i BREVA que aplegaria a ser conegut com “EL PATRIARCA“, va naixer en Castello de la Plana el 25 de juliol de 1848, fill de Ramon Huguet Gimeno, i dins d´una de les families mes riques de la nacio . Estudiant de Filosofia i Lletres en Barcelona, se va traslladar a America a eixercir la docencia. Volia coneixer mon i viajar per diversos països, aplegant a dominar varios idiomes. Pero al remat va tornar a Castello, la seua ciutat nata  Continuar llegint
 
XXV Aniversari de les normes d´el Puig
Per Juli Moreno Moreno
Que els organisadors d´esta commenoracio hagen declinat en mi l´honor de dirigir-los la paraula m´ompli de satisfaccio, a la vegada que m´obliga a considerar que hui, en tota seguritat, hauria d´haver-se dirigit a vostes qui te la capacitat de fer possibles actuacions i qui pot favorir proyectes que potencien l´us, el conreu i l´aprenentage de la llengua valenciana.  Continuar llegint
 
La Corona de Aragón: ayer y hoy
Per Joan Ignaci Culla
La carrasca de Culla, árbol monumental de la Comunidad Valenciana, es la referencia en el vídeo explicativo que inicia la exposición La Corona d’Arago en el Centro del Carmen.  Continuar llegint
 
Junto a Valencia no hay independencia
Per Ferrer
Un dels crits de guerra mes famosos del catalanofascisme de les decades dels 70 i 80 era el de “Sense Valencia no hi ha independencia”. Aço vol dir ni mes ni manco que Catalunya per si a soles no tenía suficient pes com per a poder obtindre l’ independencia d’ Espanya i que necessitava de l’ ajuda de Valencia i Balears si volia atenyer este objectiu.  Continuar llegint
 
Dia de la llengua valenciana
Per Vicent Ramón Calatayud
Des de fa una vintena d´anys, estant en vida i en el Decanat de la RACV el poeta Xavier Casp, s´instituí, per a l´aniversari de la mort d´Ausias March, una de les majors glòries de l´idioma valencià, el dia 3 de març, com a jornada commemorativa.  Continuar llegint
 
Reflexions d’uns atres
Per Vicent Ramón Calatayud
Deu passar-li a més gent. Suponc que a molts llectors de Las Provincias. Pero majorment ad aquells que cada dia som ferits per notícies contràries a la rao i bon sentit de la valencianitat.  Continuar llegint
 
Supressió de qualsevol referència a L’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el text del nou Estatut
Per Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)
No ha de vore’s en esta esmena, de cap de les maneres, una actitud de defensa de competències de la RACV, la qual té per objecte l’estudi de la cultura valenciana en general, i de la defensa de les senyes d’identitat del poble valencià, ya que la llengua valenciana – molt volguda per tots els Acadèmics – és objecte d’una de les seccions de l’Acadèmia, i no el seu únic objecte.  Continuar llegint
 
Ignorantes
Per Federico Ferrando Roda
Ignorantes “marujas”, que habéis criado a vuestros hijos, les habéis enseñado a rezar en vuestras rodillas, a hablar valenciano, a querer al Reino de Valencia. Ignorantes. No sabéis Filología Catalana ni Historia de la Corona Catalano-aragonesa. Ignorantes labradores, albañiles, carpinteros, que amáis un equipo de fútbol y una Senyera del Reino de Valencia. Ignorantes. No sabéis historia de la “cuatribarrada”.  Continuar llegint
 
La palabra emana de la libertad
Per Wenley Palacios
Solo así se enriquece un idioma y las academias --nunca las leyes-- las reconocen e introducen constantemente en las nuevas ediciones del diccionario; y, mientras se imprime, el pueblo crea otras más nuevas. Así se hacen los idiomas, porque cada palabra, máximo exponente de la libertad, nunca está sometida a leyes ni imposiciones.  Continuar llegint
 
Romance del Reich Culé
Per Obdulio Jovaní Puig
Ya dije aquí de Carod, oriundo del cachirulo, converso de barretina, prófugo del seminario, lenguadicto y doctrinario, vocero de pegatina, que llevaría a Madrid -cielo de los «botiflers», negador de su nación, centralista y chulapón- un «escamòt» de «maulets»; ...  Continuar llegint
 
La catedra de Filologia Valenciana
Per Joan Ignaci Culla
Es de justicia i d’estricte cumpliment de la llegalitat dotar al valencià del mateix ranc que al resto de llengües cooficials i posar fi al contrafur actual.  Continuar llegint
 
¿Qué derechos históricos?
Per Juan Vanrell Nadal
Segunda: ¿cómo pudo Cataluña dar lengua, cultura y esencia a Mallorca (1229) y a Valencia (1238) si entonces no existía ni geográfica ni políticamente? Desde la más alemental lógica es imposible. ¿Por qué ahora, políticos pancatalanistas, universidades pancatalanistas y nacionalistas iluminados enseñan obstinadamente que valenciano y balear son obra catalana?...  Continuar llegint
 
Creure en la Llibertat, creure en la discrepancia
Per Gonzalo Romero Casaña
Sincerament pense que moltes, tal volta massa, son ya les informacions i els articuls que s’han vertit i escrit sobre la subvenció concedida per l’Ajuntament de Castelló a l’associacio Cardona Vives, una ajuda entre moltes atres mes destinades a distintes associacions castellonenques.  Continuar llegint
 
Na Violant D´Hungría 2005
Per Wenley Palacios
El tema impuesto al mantenedor es hablar de patria, fe y amor, pero hay un concepto más importante que ninguno de ellos. El otro día me preguntaron qué pedía a los Reyes Magos para todos los españoles. Libertad, contesté, mucha libertad, porque sin libertad no se puede ser feliz, no se puede tener patria, ni fe, ni amor. Por la libertad podemos dar la vida, sin pensarlo dos veces.  Continuar llegint
 
Normes d´El Puig: 25 Anys
Per Manuel Latorre
El proxim 7 d’abril es cumplixen els 25 anys de la firma de la normativa que la totalitat d’entitas culturals valencianistes existents en l’any 1981 varen donar-mos per a la Llengua Valenciana. Els representants del valencianisme d’aquell moment vullgueren fer-ho en un lloc carregat de simbolisme i per aixo triaren el Real Monasteri de Nostra Senyora Santa Maria de El Puig. Tal volta sense ser encara conscients de que 25 anys despres encara se les coneixeria com a “Normes de El Puig”.  Continuar llegint
 
La llengua valenciana hui
Per Josep Maria Guinot i Galan
El tema que anem a desenrollar es d´una importancia capital per a la Llengua Valenciana. De la solucio que se li done depen la supervivencia mateixa de la Llengua, tan de la literaria com de la que parlem, puix que les dos estan en perill. Aci no hi ha una atra alternativa: o valencià, o catala.  Continuar llegint
 
La Lengua Valenciana, hoy. (Traducción al Castellano)
Per Josep Maria Guinot i Galan
El tema que vamos a desarrollar es de una importancia capital para la Lengua Valenciana. De la solución que se le dé depende la supervivencia misma de la Lengua, tanto la literaria como la hablada, pues las dos están en peligro. Aquí no hay otra alternativa: o valenciano o catalán.  Continuar llegint
 
Valencià i catala comparats
Per Josep Maria Guinot i Galan
No es tracta, com indica el titul d´esta conferencia, de fer un estudi complet de les diferencies que hi ha entre les llengües valenciana i catalana, sino de les principals diferencies morfo-sintactiques, o siga, en lo que actualment i en sentit estricte se diu "Gramatica".  Continuar llegint
 
El missal acatalanat de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua
Per Pere Martí i Martínez
Tenint en conte, que per part d´est últim ent (AVL) s´està treballant directa i activament per tal de catalanisar tot lo que olga a idioma o llengua valenciana, siga d´a on siga i provinga d´a on provinga, puix m´agradaria, en este sentit, aportar una miqueta de llum a l´assunt del missal de l´AVL...  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats