Refrans Valencians

Per Carlos Ros

No crègues de ton amich, lo que diu sòn enemich
No deixes la carretera, per anar per travesera
No vulles may pletejar, lo que bè no pots probar
No amostres may lo forat, del diner que has amagat
No tindràs parènt millor, que un amich quet tinga amor
No vulles pà florit, ni taca de pegunta en lo vestit
Ni polls en la greñilla, ni corral sense llenya
Ni casa feta de fanch, ni vinya en barranco
Ni camp en costèra, ni muller forastèra
Ni gat en caixcabèll, ni casar dona Jove en home vèll
Ni manso sens esquèlla, ni casar home Jove en dona vella
Ni omplir barral sens ambùt, ni en tèmps de plutja corral brùt

cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: