Activitats

Per Ferrando

Orde cronologic d’algunes activitats organisades o en participacio de l’Associacio Cardona Vives.
                                                  
* 27-10-2010. Presentacio en Llibreria Argot de Castelló del llibre “Poemas de Corazón y Guadaña”. El seu autor es nostre soci i articuliste de Renou, Joan Benet Rodríguez i Manzanares. Varies poeteses donaren llectura a varis poemas del llibre citat.

* 30-10-2010. Asistencia de membres de la C.V. a l’exposicio de quadros del pintor castellonenc Lorenzo Ramírez, en la Galeria d’Art del Corte Inglés.

* 05-11-2010. Una representacio de C.V. se desplaçà a Valencia on va tindre lloc el sopar de l’entrega de premis de l’associacio “Amics de la RACV”.

* 18-11-2010. Interesantísima conferencia a carrec de D. Francisco A. Roca Traver, natural de Torreblanca (Castello), doctor en historia, investigador, articuliste i persona molt vinculada en el valencianisme que nos deleità parlant-nos sobre “FRA GILABERT JOFRE I EL PRIMER HOSPITAL-MANICOMI DEL MON”.

* 19-11-2010. Una representacio de Cardona Vives estigué present en el sopar de l’entrega de premis que anualment celebra l’Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) en Valencia.

* 02-12-2010. 1ª part dels actes en commemoracio del 120 aniversari de la mort
de l’archipestre En Joan Batiste Cardona i Vives. Per primer any, la C.V. ha pres part de l’organisacio. Solemne Eucaristía en la Trinitat, on esta ubicat el sepulcre del que fora Fill predilecte de Castelló, Prior de Lledó, archipreste de Santa Maria i u dels personages mes importants en el Castello del sigle XIX. Tambe li se va oferir una corona de llorer i un Respons.

* 05-12-2010. Continuacio dels actes en memoria d’En Joan Batiste Cardona i Vives. Presidit pel Prior de la Basilica de Lledó, celebracio de Solemne Eucaristía en accio de gracies per la seua vida i obres. La missa fon cantada en gregorià pel Cor “Schola Jubilemos”.

* 13.12.2010. Est any no puguerem asistir, com sol ser costum en la C.V., als Jocs Florals de Lo Rat Penat, al coincidir en la Junta Directiva de la C.V. i posterior sopar nadalenc.

* 13-01-2011. Celebracio de l’Assamblea General Ordinaria en l’Edifici “Hucha” de la Caixa d’Aforros i Mont de Pietat, Bancaixa de Castelló que, com se sap, es anual.

* 23-01-2011. El nostre president, Gonzalo Romero, va actuar de mantenedor en els actes de la Casa Valencia en Barcelona, on hi ha un gran ambient valencianiste i una singular corrent de simpatia dels seus dirigents cap a nostra associacio.

* 27-01-2011. Interessantissima conferencia a carrec de Joan Ignaci Culla i Hernández, en els salons de Castalia Iuris, que nos deleità parlant-nos del “Joanot Martorell: cavaller i escritor de la Nacio Valenciana”.

* 30-01-2011. Excur. Valencia. Tinguerem l’oportunitat de visitar les Torres de Serrans, una de les antigues dotze portes que guardaven les muralles de la Ciudad de Valencia. La construccio es el sigle XIV i l’estat actual es impecable despres de les restauracions fetes en posterioritat. Durant la Guerra Civil s’habilità per a custodiar obres del “Museo del Prado”, construint-se una revolta de formigo armat de 90 cm de gros i la previssio de reomplir en un metro de terra i un metro de corfa d’arros per a amortiguar els posibles bombardejos.
     A continuacio visitarem “La Casa de les Roques”, al costat mateixa de les Torres de Serrans, construida en el sigle XV i, hui en dia, Museu de Les Roques o carros triunfals que ixen en la provesso del Corpus Cristi i que tambe guarde diversos objectes i vestimenta usada en la celebracio de la festa citada.
     Per la vesprada, tinguerem el plaer de vore el real monasteri de les monges clarices de la Santíssima Trinitat de Valencia, de gran importancia histórica. Fundat per la reina María de Castilla, esposa de Alfons V el Magnanim i regent del reine durant la llarga ausencia del seu marit. La reina manà construir en el claustre sa sepultura i alli está enterrada. Fon abadesa del convent la celebre escritora sor Isabel de Villena i mege de la comunitat el gran poeta Jaume Roig,

* 01-03-2011. Tenim prevista una visita a Les Corts Valencianes de la que donarem testimoni en la proxima revista ya que l’actual estarà en imprenta abans de produir-se la citada visita. Per cert, hem detectat, en la carta enviada als socis, un fallo de transcripcio en les “Notes sobre l’excursio”. On diu “…dins de la confederacio aragonesa-catalana…” deuria dir “…dins de la Corona d’Arago…”


                                             Ferrando

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: