Pintura Valenciana. Ramón Stolz Viciano (Valencia, 1903-1958)

Per Ferrando

Ramón Stolz Viciano. Valencia 1903-1958.

De fondissimes raïls castellonenques. El fundador de la saga fon Tomás Viciano Moltó, music i talliste que tingué quatre fills. U d’ells, José, mos deixà l’estatua mes volguda de Castello, la del Rei Jaume I, costejada pel patrici castellonenc Joan Batiste Cardona Vives. Ramón era nebot del famos escultor i fill de la seua germana i, encara que vixqué en Valencia, on té dedicat un carrer, molt a sovint venia a Castello on freqüentava l’amistat en els Castell, Porcar, Adsuara i tants mes. Llogicament deprengué de s’agüelo i de son pare, Stolz Seguí, prestigios pintor. A la mort de son pare, 1924, s’en va a Madrit i ingressa en la Real Academia de Belles Arts, Sant Fernando on despres seria catedratic.

Destacà sobre tot com fresquiste pero tambe era un gran retratiste, muraliste i dibuixant.

Restaurà pintures en la Mare de Deu dels Desamparats i les de Goya en El Pilar de Zaragoza. En Valencia té obres en la Sala dels Furs de l’Ajuntament, Ateneu Mercantil, Teatre Principal (vestibul), Escoles Pies. Hi han obres seues en Pamplona (capella dels Martirs) i Madrit (Consell Superior d’Investigacions Cientifiques). En Castello, hi ha un precios dibuix de Stolz Viciano situat al costat de l’escut de Castello en el replanell de l’artistica escala de fusta per a on se puja a la biblioteca del Cassino Antic.

cites

...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Joanot Martorell (1413-1468)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: