Refrans Valencians

Per Carlos Ros

No queda ben confessat, qui no torna lo furtat.

No deixes les sendes vèlles, per anar per les novèlles.

No plou pera qui anar vol.

No vull, no vull, pero no le pert lull.

Ningù es home, fens home.

No sies may lo primer, en dir coses del tercer.

No dies may ton secrèt, à ningù, y seràs discrèt.

No mostres als fills amor, perque not causen dolor.

Not cases ab la jove, si eres vell, quet pesarà, si no prèns mon concell.

Ningù dòna, que no vulla se li agraixca.

No deixes per ton rencor, de saludar al matjor.

No confie el secular, viure del peu del altar.

Nota: Es respecta l´ortografia original.

cites

Cómo no va a ser el valenciano un idioma si fue la lengua de un Reino
Lluis Fullana i Mira

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: