Refrans Valencians

Per Carlos Ros

No queda ben confessat, qui no torna lo furtat.

No deixes les sendes vèlles, per anar per les novèlles.

No plou pera qui anar vol.

No vull, no vull, pero no le pert lull.

Ningù es home, fens home.

No sies may lo primer, en dir coses del tercer.

No dies may ton secrèt, à ningù, y seràs discrèt.

No mostres als fills amor, perque not causen dolor.

Not cases ab la jove, si eres vell, quet pesarà, si no prèns mon concell.

Ningù dòna, que no vulla se li agraixca.

No deixes per ton rencor, de saludar al matjor.

No confie el secular, viure del peu del altar.

Nota: Es respecta l´ortografia original.

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: