Conte i canço infantils de Vilarreal

Per Xavier Gimeno Alonso

Conte infantil

Una vegà n´hi havia un chiquet que tenia una flauteta i una gosseta. Va i li cau la flauteta i l´agarra la gosseta. I li diu el chiquet, gosseta torna´m la flauteta. Diu, si no me dones pa, no te donaré la flauteta. El chiquet se´n va a sa mare i li diu, mare dona´m pa. Si no me dones llet no te donaré pa, el chiquet se´n va a la vaca i li diu, vaca dona´m llet. Si no me dones fenaços no te donaré llet. El chiquet se´n va al marge i li diu, marge dona´m fenaços. Si no me dones una rella no te donaré fenaços. El chiquet se´n va al Ferrer i li diu, ferrer dona´m una rella. Si no me dones cansalà no te donaré una rella. El chiquet se´n va al bacó i li diu, bacó dona´m cansalà.

I el bacó me donà cansalà, yo cansalà al ferrer i el ferrer rella a mi, yo rella al marge i el marge, fenaços a mi, yo fenaços a la vaca i la vaca llet a mi, yo llet a ma mare i ma mare pa a mi, yo pa a la gosseta i la gosseta em tornà la flauteta.

Canço de chiquets

La lluneta chicoteta
em tallà una camiseta
me la talla i me la cus
per al dia del Jesus.
El Jesus pintà monetes
per al dia les mongetes,
les mongetes fan pa i oli
per al dia de Sant Antoni.
Sant Antoni va pel mon
a buscar a Sant Ramon.
Sant Ramon va per l´horta
a buscar a Mossen Morta.
Calderonet, calderonet,
no vages al Ravalet
que està la mare priora,
ventant-se en un palmitet.

•     Conte i canço populars de Vilarreal, arreplegades en sa memoria per Mª Carmen Cervera Notari, contat i cantat per sa mare “Carmen, la cavallera”, a principis del segle XX.

cites

Subsistix a Espanya no sols la diversitat de lleis sino tambe d’ idiomes. Es parla encara en gallec, en bable, en vasc, en catala, en mallorqui i en Valencià
Pi i Margall

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: