Conte i canço infantils de Vilarreal

Per Xavier Gimeno Alonso

Conte infantil

Una vegà n´hi havia un chiquet que tenia una flauteta i una gosseta. Va i li cau la flauteta i l´agarra la gosseta. I li diu el chiquet, gosseta torna´m la flauteta. Diu, si no me dones pa, no te donaré la flauteta. El chiquet se´n va a sa mare i li diu, mare dona´m pa. Si no me dones llet no te donaré pa, el chiquet se´n va a la vaca i li diu, vaca dona´m llet. Si no me dones fenaços no te donaré llet. El chiquet se´n va al marge i li diu, marge dona´m fenaços. Si no me dones una rella no te donaré fenaços. El chiquet se´n va al Ferrer i li diu, ferrer dona´m una rella. Si no me dones cansalà no te donaré una rella. El chiquet se´n va al bacó i li diu, bacó dona´m cansalà.

I el bacó me donà cansalà, yo cansalà al ferrer i el ferrer rella a mi, yo rella al marge i el marge, fenaços a mi, yo fenaços a la vaca i la vaca llet a mi, yo llet a ma mare i ma mare pa a mi, yo pa a la gosseta i la gosseta em tornà la flauteta.

Canço de chiquets

La lluneta chicoteta
em tallà una camiseta
me la talla i me la cus
per al dia del Jesus.
El Jesus pintà monetes
per al dia les mongetes,
les mongetes fan pa i oli
per al dia de Sant Antoni.
Sant Antoni va pel mon
a buscar a Sant Ramon.
Sant Ramon va per l´horta
a buscar a Mossen Morta.
Calderonet, calderonet,
no vages al Ravalet
que està la mare priora,
ventant-se en un palmitet.

•     Conte i canço populars de Vilarreal, arreplegades en sa memoria per Mª Carmen Cervera Notari, contat i cantat per sa mare “Carmen, la cavallera”, a principis del segle XX.

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: