Activitats

Per Ferrando

Orde cronologic d’algunes activitats organisades o en participacio de l’Associacio Cardona Vives.

* 25-02-10. Interessantissima conferencia a carrec de Jorge Manuel Rodríguez Almenar, en els salons de Castalia Iuris, que nos deleità parlant-nos del “Santo Grial de Valencia: mito y realidad”.

* 28-02-10. Asistencia de membres de la Cardona Vives a l´acte d´Homenage als Heroes del “9 de març” de 1810, organisat per l´associacio cultural castellonenca, Gregal, front al Monolit commemoratiu en Almassora (entre els carrers Alcora i de la Industria). A les 11,30 h. se va procedir a fer una ofrena floral i se feu un toc d´oracio en sa memoria.

* 04-03-10. Acte d´entrega dels premis “9 de març”. Organisat per l´associacio cultural castellonenca, Gregal, membres de nostra associacio acodirem al Teatre Principal de Castello per a recolzar l´acte de la III Edicio Premis 9 de Març.

* 12-03-10. Visita d’extremada importancia a l’actual Bisbe de Valencia, D. Carlos Osoro. Els membres de la Junta Directiva li exposarem en molt de respecte pero tambe en molta valentia i sinceritat, el problema que se nos planteja als valencians pel fet de que alguns sacerdots (no arriba al 2%) han demanat l’actualisacio del missal en “valencià normalisat”. A banda de la cordialíssima conversacio en el bisbe, li entregarem un escrit, pensem que contundent, per a que quede constancia de la posicio de la C.V. Transcribim, per la seua importancia, l’ultim paragraf: “Por lo tanto, pedimos a los Excelentísimos Monseñores Osorio, Casimiro, Rafael Palmero (de Orihuela-Alicante), a José Murgui (Mallorca), al cardenal Rouco Varela y a nuestro anterior Obispo Reig Pla, que estudien bien el problema lingüístico porque bajo él se esconde el endiablado paganismo nacionalista que está destruyendo a las iglesias Vasca, Catalana y Mallorquina. Rogamos a Dios que no nos ocurra lo mismo en el Arzobispado de Valencia que tiene que apoyar la verdadera lengua valenciana de las “Normas de El Puig” y el castellano que nos une como lengua a toda España”.

* 06-04-10. Se produix la desgraciada noticia de la mort de Marivi Ferrandis. Una representacio de C.V. estigué present en Massanassa, al seu sepeli, on se congregà una verdadera multitut d’amics de la nostra Marivi. Que Deu la tinga en la Gloria.

* 18-04-10. Excursio a Valencia. Visita a l’exposicio “La Llum de les Imagens. La gloria del Barroc”. Conseguirem, per la vesprada, la colaboracio del canonge conservador de la Seu, Jaume Sancho, qui mos va acompanyar en la visita al Sant Caliç i al Museu de la Catedral de Valencia.

* 29-04-10. Importantissima conferencia a carrec de Juli Amadeu Arias Burdeos, en els salons de Castalia Iuris, que nos ficà al corrent del “Conflicte Llingüistic Valencià: una aproximacio als actors i al rigor cientific de les argumentacions”.

* Els divendres del passat mes de maig, com ya ve sent tradicional, ha tingut lloc el desenroll del present curs de Cultura Valenciana que tots els anys impartix la C.V. baix la direccio de Juli Moreno. Titul del curs: “Pinzellades d’Historia Valenciana”. Est any hem contat en la colaboracio d´Agustí Zacarés, Miquel Martí. i Daniel Sala. El propi Juli Moreno actuà en l’ultima sessio sustituint a Francisco Roca que, per motius de salut, no va poder intervindre.

* 11-06-10. Celebracio de l’entrega dels premis Fadri-Cardona Vives de la que donem ampla informacio en pagines interiors.

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: