La bodega. Vins de la terra

Per José Luis Cortés

L´acidea volatil es la formacio de subproductes de la fermentacio alcoholica i de les bacteries acetiques. Esta es la mes perillosa perque pot superar els 0,92 / 0,98 gr/l admisible. En un vi blanc es facil detectar l´exces de vinagre, pero el negre acepta major nivell d´acidea volatil.

En un vi negre, poc corpulent, se detecta facilment 0,4 gr/l pero en un corpulent mos pareixeria be un 0,8 gr/l. Un consumidor habitual acceptarà un major nivell d´acidea perque no la detectarà com un defecte, sino com una qualitat que li dona nervi al vi. Aço explica que se beguen vins vells i mal conservats sense dubtar de la seua qualitat.

Un vi acit no se pot curar pero se pot previndre en una sulfatacio a temps, proteccio d´oxigenacions en barriques adecuades, control del PH, etc.

En resum l´oxidacio es el major enemic del vi i causant de l´acidea. Lo que mosatros diem "vi picat" o que esta acit.

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: