Refrans Valencians

Per Carlos Ros

Mes val pa, y ceba en amor , que gallinas ab dolor.

Mudense els tèmps, y tambè els pensaments.

Mes val una missa en vida, que mòltes en avènt mort.

Mes veuen Quatre ulls que dos.

Mòlt gasta qui va, y vè, y mes qui casa mantè.

Muyga Marta, y muyga farta.

Mes val una gorra, que un sombrero.

Mes valen onces, que lliures.

Mes promete salcança el mentiros, quel coixo.

Marastra, en lo nom basta.

Mare piadosa, crìa la filla melindrosa.

Mals comunicats , sòn aliviats.

Mes lladra el gòs, quant lladra de por.

Mes val un bon amich, que parènt, ni così.

Mes val morir en honrra, que viure en deshonrra.

cites

Subsistix a Espanya no sols la diversitat de lleis sino tambe d’ idiomes. Es parla encara en gallec, en bable, en vasc, en catala, en mallorqui i en Valencià
Pi i Margall

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: