Editorial

Per Gonzalo Romero Casaña

¡Una editorial mes, com passa el temps! Encara que de “facto” ya portava un temps eixercint com a tal, per supost baix la tutela de l´enyorat Don José Maria Guinot i Galán fon el 17 de giner del 1997 quan formalment vaig escomençar a presidir esta associacio, sense la que no es podria entendre lo que soc, lo que vullc, i lo que vullc ser i viure.

La Cardona es una entitat senyera, ho dic en orgull, si en molt d´orgull, es un eixemple sempre ha fomentat els valors humans, el respecte a l´home com a tal, i sempre ha defes la llibertat del ser huma... a partir d´ahi la Cardona es una associacio cultural de Castello, dirigida per gent de Castello, i en la que caben tots aquells que siguen de Castello, d´atres parts del Regne de Valencia o de fora d´ell, volen, lluiten, treballen per una terra en una cultura propia, es dir unes tradicions, unes costums, una historia i per supost en una llengua propia feta per mosatros; no una llengua que portaren no se sap be qui, tal vegada pensen alguns interessats que a un poble de muts, carents d´arrels, ni de passat; a un poble que no fon i, que alguns volen fer-mos combregar en una historia que avant perseguix el negar-mos com a poble diferent i diferenciat d´atres que encara que germans no son, ni foren lo mateix que som o erem.

La lluita, els ideals que regixen en la nostra entitat, estan bassats en la realitat, en l´argument, en l´immensa força de la paraula, en l´estrategia, en l´agermanament en els que d´una manera o atra creuen en este poble, i tambe en aquells que s´indignen davant les coaccions o violencies que patixen pel mer fet de dir que som algo propi, nostre, que no necessitem de guies espirituals apadrinades pels “sabuts” que avant descalifiquen en les seues veritats absolutes intentant amedrentar ad aquells que viuen en orgull i dignitat el nostre ser, fet i llaurat durant segles pels nostres antepassats.

La Cardona no es una entitat en la que capien els que simplement parlen, i tenen “idees” meravelloses... consumades com a molt en el salo de sa casa, no siga cas que algu mes “sabut” que ells que per lo vist baixa del mes allà en els deu manaments, els diga a la cara que “no tenen ni idea i chimpum”, perque aixo ho diuen aci o allà, i ya se sap per lo vist se pot dubtar de l´existencia de Deu pero per a res se pot contradir les veritats absolutes com les d´ells, que porten en una corrent negacionista ad este poble, volent-lo diluir com el fum d´una traca.

Els que creuen en lo nostre, els que des de les seues possibilitats contribuïxen a fer gran esta terra, a lluitar per ella, a arrimar el muscle per a que un dia els que estan per vindre puguen sentir-se orgullosos de ser lo que som; els que ixen fora de sa casa, acodixen a una reunio, a una conferencia, a una excursio pel nostre Regne; a un curs de cultura, historia o llengua valencianes; els que quan se sentixen enganyats no se instalen en la comoditat de dixar-ho passar una vegada mes, a vore si disimulem un poc i me prenen per un d´ells; els que no entren en el joc de parlar com els savis, per tindre por a no ser tot lo sabut que toca, els que no reneguen del “lo” i creuen firmement que el defendre la personalitat del nostre poble es lo millor que podem fer; estos son els nostres...

La Cardona Vives es una entitat ensomiadora, que creu que un dia arribarà el moment en que este poble guiat per l´amor trobarà eixa fortalea animica, eixe orgull de genealogia, que es faça perpetuar el nostre ser per a sempre, volent, lluitant, treballant pel ser d´esta terra que m´enamora i per la que lluite en recuperar la seua autentica mirada, la valenciana.

¡Ixcà! El Nadal plene d´amor les nostres llars, i tornem a trobar-mos en lo nostre, de tu i de mi, de mosatros depen... ser, per a sempre poder ser.

¡BON NADAL!

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: