Faules de nits i de somis (Poesia)

Per Josep Lluïs García Ferrada

La lluna

La lluna d’esta nit encara dubta
entre l’espessa boira o l’entusiasme
d’apartar-se i deixar passar al sol.
Tremolant d’impotencia desconfia,
aguardant que la forja de l’aurora
reglote la trinchera que la para,
que bote la montanya i la derrote.

Un gall ataronjat, com una brasa,
es la senyal que arriba a la finestra
i nos anuncia l’hora de tornada
per a ser aquells mateixos que ya forem.

Pero son els recorts i les paraules
que hem de tornar a vendre com si foren
dadiva a utilisar en l’artifici,
d’eixe dia passat que ara es recobra
com si fora una fira on tot rodara,
on clareja el recort, que llum donava.

El gall ataronjat s’ha tornat circul,
d’un color mes ences que una toronja,
com la gran invasio que reconforta
l’alegria vital d’un atre dia.

(Del premi Ciutat de Valencia, Roiç de Corella de poesia 1992)

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: