Poemes de Francesc Baldó i Vives

Per Francesc Baldó i Vives

Plou

Hui esta plovent.
Ningu ha eixit
al camp pel mati.
Al costat del foc
algu fa cordell.
I uns desfaenats
estan reunites
menjant i tocant
charanga de canyes,
sardines de bota
allioli i vi.

Un combregar

Es de nit. Tot ombres,
toca la campana
en un so de tristor.
S’agenolla la gent.
Se senya. Tot lo mon
baixa els ulls en silenci.
I rodejat de ciris
passa el Nostre Senyor.

Un bateig

“Padri pollós, ni u ni dos”…
(cançoneta infantil)

Ya ve el carruaje.
Tornen de l’esglesia
tots pagats, tots contents.
Porta al braç la padrina
el chiquet chicotet.
Va tirant peladilles
el padri a la gent.
L’embotinen sens mira
vinga el crit els chiquets,
confitura, pollós,
picolí, picolina.
I sens pressa el bateig
pel carrer va passant.
Picolí, picolina,
picolí, picolina,
tot lo mon va cantant.

cites

Los mallorquines hablan una lengua que es tan antigua como el inglés y más pura que el catalán o el provenzal, sus parientes más cercanos.
Robert Graves

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: