Apunts de gramatica valenciana

Per Josep Maria Guinot i Galan

Els adjectius numerals fraccionaris o partitius son els que expresen francio o part de l’unitat. Eixemples: mitat, terç.

Els primers de la serie tenen la forma següent: mig, terç, quart, quint, sext, septim, octau, nove, i decim; en els seus corresponents femenins: mija, terça, quarta, quinta, sexta, septima, octava, novena, decima. Ni vulgarment, s´usen com a partitives les formes dese, vente, mile, etc., sino decim, centesim, milesim (1/10, 1/100, 1/1000) Eixemples: 1/16, una decimasexta part.

Les formes partitives, mig, mija, s´anteposen al substantiu quan no hi ha atre numeral, pero se posposen quan hi ha un atre numeral: mija hora, pero, dos hores i mija.

Els adjectius multiples expressen el numero de vegades que un numero conté l´unitat: doble, triple, etc...

Son adjectius numerals multiples: doble, triple, quadruple, quintuple, sextuple, septuple, octuple, decuple, etc.

A mes d´eixes formes, se solen usar girs com "set vegades mes", "huit vegades més", etc...

Els numerals colectius servixen per a nomenar un grup d´elements en singular, com unitats en general aproximades.

Son noms colectius: parell, tern, desena, dotzena, quinzena, vintena, trentena, quarentena, centena, miller. Practicament son considerats com substantius colectius: dotze dotzenes fan una grossa.

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: