Refrans valencians

Per Carlos Ros

Molt poch juì es pot dir te, lo qui el de Dèu no prevè.

Mes alcanza lo humil ab la paciencia, que no fent lo soberb gran resistencia.

May segones intencions, fan bones conversacions.

Mal usar no pot durar, per mòlt quet vulles guardar.

May lhome serà prudent, contrapuntat a la gent.

May lo pereòs tindrà pa, ni vì pera dema.

May se sap sies gros lo nap, fins que a descober lo cap.

Mirat a tu, y no diras mal de ningù.

Mentjant no fases remor, mira que aixo nos primor.

Mòlts componedors, descomponen la novia.

Mes dies hià que llonganices.

Mes val estar un ratet roig, tot lany groc.

cites

Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente
Carreras i Candi

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: