Refrans valencians

Per Carlos Ros

Molt poch juý es pot dir te, lo qui el de DŔu no prevŔ.

Mes alcanza lo humil ab la paciencia, que no fent lo soberb gran resistencia.

May segones intencions, fan bones conversacions.

Mal usar no pot durar, per m˛lt quet vulles guardar.

May lhome serÓ prudent, contrapuntat a la gent.

May lo pere˛s tindrÓ pa, ni vý pera dema.

May se sap sies gros lo nap, fins que a descober lo cap.

Mirat a tu, y no diras mal de ning¨.

Mentjant no fases remor, mira que aixo nos primor.

M˛lts componedors, descomponen la novia.

Mes dies hiÓ que llonganices.

Mes val estar un ratet roig, tot lany groc.

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromanšada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d┤Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: