Comentaris

Per Redaccio

Casi sense voler, un poc temerosament per allo de l’orage, despres d’un mes de maig en alguns dies casi invernals, mos hem plantat en l’estiu, periodo de vacacions o, al menys, de relaxacio. Per a omplir este temps… ¡qué millor passatemps que la llectura de les pagines de Renou! Aci podem trobar des de formes per a passatemps hasta articuls de gran calat valencianiste, passant per recomanacions gastronomiques i recordatoris d’actes, en intervencio de la Cardona Vives, que sempre es bo retraure per a informacio als que no han pogut seguir-los i conreu per als que ho han vixcut. Fem afermament en l’excursio a Bioparc, on la naturalea adquirix cos i vistositat; en el curset de cultura valenciana, en bons mestres com son Marivi, Chimo i Juli; en les coferencies impartides per ilustres convidats com Ricart Pardo i Ignaci Morell i en l’acte d’entrega dels premis Fadri-Cardona Vives, 2008. Carmen Torres replegà el trofeu al soci, per la tenacitat en l’ajuda a Cardona Vives. Karen Safont fon premiada per la seua condicio de periodista independent. El polifacetic Vicent Llorens Poy (escultor, pintor, retratiste…va rebre el trofeu Vinatea ya que, gracies a la seua obra, escampada per mig mon, donà a coneixer la terra on va naixer i d’aon es. Ricart García Moya (quin valencianiste no coneix els seus articuls plens de sabiduría i fina ironia) va ser distinguit en el trofeu llibertat d’expressio. Per ultim, mos complaem en destacar el mereixidissim trofeu Josep Mª Guinot a les lletres valencianes a una dona jove pero carregada de treball ben fet, de fidelitat a les normes valencianes d’El Puig i de coneiximents profunds de lliteratura valenciana. Complida informacio grafica i escrita la podeu trobar en l’interior del present numero de Renou. Bones vacacions.

cites

Los mallorquines hablan una lengua que es tan antigua como el inglés y más pura que el catalán o el provenzal, sus parientes más cercanos.
Robert Graves

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: