Perdues recuperables del patrimoni castellonenc

Per Redaccio

1. Reixa del monument al Rei Jaume I. Es del poble de Castello per donacio del patrici castellonenc D. Joan Batiste Cardona Vives i per decissio d´una Corporacio Municipal se va llevar del seu original lloc. Els motius eren clars. El trasllat del monument justificà en aquell moment la seua eliminacio per falta de lloc en el nou emplaçament. Actualment pensem se pot restablir conseguint les següents ventages:

1. Deixar el monument tal com ho va entregar a la ciutat el seu donant.
2. Millorar l´image del conjunt, pensada en un principi en la reixa incorporada que li dona una prestancia major de la que ara té.
3. Impedir l´acces de chiquets que actualment han convertit el pedestal en un lloc habitual per a jugar perillosament a l´accedir als estrats elevats.


Detall de la reixa desapareguda, en
el simbolisme del rat penat
i l´empunyadura de l´espasa del rei

Indagant la situacio actual de la reixa, resulta que es troba, part d´ella, en un almagasen municipal. Pensem que, en el mijos tecnics que actualment
existixen, siga facilment possible la reposicio dels trams que puguen faltar.

2. La Pergola. Lloc entranyable i nostalgic per a tots els castellonencs de certa edat. Lloc de pau per a passejar en els chiquets, formant part, des del seu orige, del parc que porta el nom del castellonenc Ribalta.

Incomprensiblement i per atra decissio municipal, va ser eliminat argüint necessitar un edifici tancat per a les celebracions festeres. Se veu que no trobaren espai en tot lo terme de Castello i la piqueta s´encarregà d´enderrocar-lo. Es un deute en el poble de Castello tornar a reconstruir, pedra per pedra (mes que pedres serien rajoletes d´epoca) un dels raconets mes entranyables de la ciutat.

3. Llengua Valenciana. Es trist que l´unic idioma prohibit en el nostre Regne de Valencia siga el parlat pel poble. Nos podem manifestar en angles, frances o… chinenc. En el nostre valencià, el que parla el poble, està “mal vist” i prohibit.

En tot cas podem fer-ho en valencià “nurmalitzat”, o siga, sense problemes, en catala. Aço no es llibertat d´expressio. Sabem els problemes que té
l´administracio per a reconduir el tema pero… seria desijable un chicotet esforç, no anar tan directament al catala que mos volen imposar. Servici no està prohibit i s’usa en descaro, servei. Desenrollar no està prohibit i s´usa en descaro, desenvolupar. Clausurar no està prohibit i s´usa en descaro, acomiadar. Dos no està prohibit i s´usa en descaro, dues… ¿No pot fer res l´administracio? ¿No pot recomanar en els seus departaments l´us dels giros mes valencians? Aço tambe es part del nostre patrimoni a recuperar.

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: