Antics refrans valencians

Per Carlos Ros

Lo burro de Arcadi, carregat dor i menja palla.

Lo be nos conegut finsa ques perdut.

Lo braç de la justicia es molt llarch.

Lo gos ab rabia, de son amo trava.

Lo caball de la llaurança es sempre ric desperanza.

Lo concell muda al vell.

Lo fill de la cabra, sempre ha de ser cabrit.

Lohome compon, y deu dispon.

Lo plor del hereu, rialla disimulada.

Los mals, en lo pa son menys.

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: