Morella, de sis en sis

Per Vicent Ramón Calatayud

Quan en les acaballes d´agost s´enramen els carrers de forma tan especial; quan per les finestres aguaita el domàs dels vells cobertors, en la tìpica Morella, com si l´aroma del carrer entrara en els cossos, per a demanar-los, en justa correspondència i cap a fòra, un esplet especial també. Perque solament s´exigix de sis en sis anys. I per això les ampuloses i coloristes carroces, en suma de vehículs i tamany descompassat dels mateixos per a carrers tan singulars, estranya a tants forasters com cada nou tram de sexeni. I prenen en més furia l´amurallada població, capçalera de la reconquesta cristiana de Valéncia. Ells van a ser testimonis de que allò que s´anuncia, que s´haurà de celebrar en tanta solemnitat, boato i alegria, com amenaça tot lo que de bestreta llancen al carrer, més que apenes puga percebre´s paper i color, pero en toll de 80 tonellades. En l´anunci del 52 sexeni en el que hi hagué el propi pregó, per a desfilar ixqueren al carrer 42 carros triumfals i participaren més de 2000 persones, quasi tantes com ne té el cens poblacional. ¿Quantes coses no alcança l´ilusió comuna darrere d´un fet gratuït? ¿Quantes voluntats no suma allò que, sense amo, ni jornal, simplement crida a Patria, Fe i Amor? La brega, el repte, la satisfacció és el poder dir i demostrar "i yo encara més", perque segurament, al remat, lo que té valor real serà lo efímer, lo que no pot contar-se, ni guardar-se per a intercanvi, lo que passa en un bufit, i encara més lo que s´aguarda pacient sis anys per a espletar. I concretament ara espletarà de nou..


Mare de Deu de la Vallivana
en la provesso del sexeni

La festa, com ya deveu saber, és aa mijan agosto i la primera semana de setembre, en honor de la Mare de Deu de la Vallivana, image miraculosament trobada. De l´alberc que té en la singular ermita, d´enclau preciós, serà traslladada a Morella. Des de l´ermitori ya a la vista les imponets muralles que la defenen, ara molt poc, de l´invasió de turistes de tota guisa, que la prenen tumultuosament cada dia, i cada sis anys de modo desaforat. Senyal de que alguna cosa ben singular els atrau i estimula, perque les carreteres no conviden. Encara que han millorat enormement. Davant d´esta image, que salvà a la població de pesta en 1673 es prometé celebrar festa extraordinària cada sis anys i, segons conten, aixina és. Aixina s´ha fet enguany, més que mai i molt ne sons testimonis.

Per als que encara no han anat, perdent-se l´ocasió d´enguany, dir-les que prenguen tanda per al 2012, que si Deu vol tornarà la festa. Pero yo recomanaria, a qui no conega la zona, que s’escampe ben be per la comarca, que vaja ans, passe un parell de jornades, menge i bega, s´empape de tot i quan arribe eixos dies, que ne són per lo manco quinze, apenes s´estiga per a captar la magia, ser-ne testimoni !i avant!, que allí ya no ne caben més.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: