Francesc Baldó i Vives (Poesia)

Per Francesc Baldó

LA MATANÇA (Del seu llibre “Plana Nostra. D’un Temps”).

“Al rei i al porc...” (Dit popular)

Damunt d’una taula
Està degollat.
Crema el carnicer
Manolls d’argilagues
Per tota la pell.
El rasca i el frega..
I ho mira la gent.

 


LA MONA QUE PENSAVA (Del seu llibre “Contes i Contalles de Miquel de Rosa”).

Puix això era un home que tenia una mona.
Una nit, l’home estava escrivint una carta i la mona li fea llum en lo que quedava d’un ciri. I com el ciri anara consumint-se, la mona per a no cremarse els dits li clavà en el cul un furgadents per a sostindre’l.
I l’home al vore allò es va quedar mes parat que un sant, puix comprengué que la mona pensava. I es dia que igual que havia discorrit allò, podria cavilar qualsevol atra cosa, inclòs cóm matar-lo a ell mateixa si venia al cas. Es dir, que la mona per pensar s’havia convertit en perillosa.
I va decidir que lo millor era matar-la. I la matà.

cites

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua
Simó Santonja

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: