Bernat Artola (Poesia)

Per Bernat Artola

Tinc un veí sabater
que du les sabates tortes
puix l’home és tan malfainer,
que’s passa les hores mortes
a la porta del carrer.
------------------------------------
Açò vullc, açò no vullc,
arrambla ab tot per on passa
i la “cacera” que cull
la du dins d’un sac a casa
tot pagat i plé d’orgull.
Ells és el pare pedàs
del veinat que’l desinqueta,
i com coneix pel mal pas
on la sabata els apreta,
tots l’atenen i fan cas.
Es creu un home de pes
i pesa molt, en efecte;
però això no li fa res
perque és molt lleuger respecte
tot negòci de dinés.
Es un autèntic perill
per a tot allò que tòca.
Ho troba tot tan senzill
com parlar de pell de foca
i posar pell de conill.
És víu i es té per sabut
i es dona tan bona manya
que té al veinat convençut
que a un home que a tants enganya
no hi ha qui li diga chut.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: