L´Estatua del Rei don Jaume

Per Domingo Gimeno Peña

La Corona d´Arago va tindre alguns reixos que van destacar dels demes per distints motius, Pere el Ceremonios, Alfons el Magnanim etc... Pero al contrari que en els atres estats de la Corona, en el Regne de Valencia, el gran rei, el mes emblematic de tots es sense dupte Jaume I el Conquistador; per que ell va ser el fundador del regne cristia de Valencia, creant lleis propies, institucions, peses i mides en paritat propia, etc..., vencent l´oposicio dels cavallers aragonesos que com a liders de la conquista volien afegir Valencia al Regne d´Arago.

Poques son les ciutats en el Regne de Valencia que no tenen un carrer, una plaça o algun monument dedicat al noste rei fundador i Castello no es una excepcio. L´avinguda mes centrica de la ciutat està dedicada i presidida per una majestuosa estatua de Jaume I el Conquistador.

La familia Cardona Vives, va ser gran benefactora de la nostra ciutat, patrocinant iglesies, institucions benefiques, etc... La testamentaria complint el desig de l´ultim membre de la familia, don Joan Batiste, va manar fer l´estatua del rei don Jaume, sent l´ajuntament qui va costejar el monument base.

L´autor de l´estatua va ser l´escultor don José Viciano i el proyecte del monument obra de l´arquitecte don Godofredo Ros d´Ursinos, demostrant els dos el perfecte coneiximent de l´heraldica de la Corona d´Arago. El dia 20 de març de 1897 fon l´inauguracio en la Plaça Nova, que despres sería del rei don Jaume.

La figura de Jaume I en l´accio d´entregar al poble de castello el document del privilegi de trasllat, lluïs els simbols propis del rei de la Corona i que per lo tant nos son comuns a tots els estats membres: En el caixco, el Drac Alat, simbol parlant d´ARAGO. En l´escut les barres, tambe propies de tota la corona.

Als peus del rei quatre lleons mantenen els escuts dels quatre estats mes importants de la corona. Les barres son un simbol comu en l´heraldica de tots, pero cada u dells lluïs elements propis diferenciadors dels atres estats germans: Arago, el lleo; Valencia, el losange coronat; Mallorca, castell i palmeres i el Comtat de Barcelona, despres Catalunya, la creu de sant Jordi.

Tancant el monument, una artistica reixa completa l´heraldica valenciana en la representacio de Lo Rat Penat, simbol genui de la Ciutat i Regne de Valencia.

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: