LŽEstatua del Rei don Jaume

Per Domingo Gimeno Peńa

La Corona dŽArago va tindre alguns reixos que van destacar dels demes per distints motius, Pere el Ceremonios, Alfons el Magnanim etc... Pero al contrari que en els atres estats de la Corona, en el Regne de Valencia, el gran rei, el mes emblematic de tots es sense dupte Jaume I el Conquistador; per que ell va ser el fundador del regne cristia de Valencia, creant lleis propies, institucions, peses i mides en paritat propia, etc..., vencent lŽoposicio dels cavallers aragonesos que com a liders de la conquista volien afegir Valencia al Regne dŽArago.

Poques son les ciutats en el Regne de Valencia que no tenen un carrer, una plaça o algun monument dedicat al noste rei fundador i Castello no es una excepcio. LŽavinguda mes centrica de la ciutat està dedicada i presidida per una majestuosa estatua de Jaume I el Conquistador.

La familia Cardona Vives, va ser gran benefactora de la nostra ciutat, patrocinant iglesies, institucions benefiques, etc... La testamentaria complint el desig de lŽultim membre de la familia, don Joan Batiste, va manar fer lŽestatua del rei don Jaume, sent lŽajuntament qui va costejar el monument base.

LŽautor de lŽestatua va ser lŽescultor don José Viciano i el proyecte del monument obra de lŽarquitecte don Godofredo Ros dŽUrsinos, demostrant els dos el perfecte coneiximent de lŽheraldica de la Corona dŽArago. El dia 20 de març de 1897 fon lŽinauguracio en la Plaça Nova, que despres sería del rei don Jaume.

La figura de Jaume I en lŽaccio dŽentregar al poble de castello el document del privilegi de trasllat, lluïs els simbols propis del rei de la Corona i que per lo tant nos son comuns a tots els estats membres: En el caixco, el Drac Alat, simbol parlant dŽARAGO. En lŽescut les barres, tambe propies de tota la corona.

Als peus del rei quatre lleons mantenen els escuts dels quatre estats mes importants de la corona. Les barres son un simbol comu en lŽheraldica de tots, pero cada u dells lluïs elements propis diferenciadors dels atres estats germans: Arago, el lleo; Valencia, el losange coronat; Mallorca, castell i palmeres i el Comtat de Barcelona, despres Catalunya, la creu de sant Jordi.

Tancant el monument, una artistica reixa completa lŽheraldica valenciana en la representacio de Lo Rat Penat, simbol genui de la Ciutat i Regne de Valencia.

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: