Manifest de les entitats culturals demanant la dissolució de la AVL

Per Federacio d´Entitats Cult. del Regne de Valencia

REBUGEM TOTALMENT, ÍNTEGRAMENT, COMPLETAMENT I UNÀNIMEMENT EL DICTAMEN DE L’AVL DE 9 DE FEBRER DE 2005

fcerv
1ª. Perque és ANTICONSTITUCIONAL la pretensió de la conseqüència final, que a l’instar que certes institucions, administracions, sistema educatiu, mijos de comunicació, entitats, organismes i mampreses DEUEN AJUSTAR LES SEUES INICIATIVES EN DEFENSA DE LA DENOMINACIÓ I L’ENTITAT DEL VALENCIÀ ALS PRINCIPIS I CRITERIS CONTINGUTS EN EL DICTAMEN. I esta “instància” és contrària a l’artícul 20.1 CE., que reconeix i protegix expressament els drets: a) a expresar i difondre LLIUREMENT els pensaments, les idees i OPINIONS per mig de la paraula, l’escrit o qualsevol atre mig de reproducció; b) a la producció i creació lliterària, artística, científica i tècnica; i c) a la llibertat de Càtedra.
 
2ª. Perque el desconeiximent i la desprotecció de tals drets constitucionals es manifesta clarament i pot deduir-se, de consideracions, “principis i criteris” del Dictamen, com estes: “compartir una llengua...equival també a compartir el llegat cultural que s’ha transmés en eixa llengua”; “l’AVL considera NECESSARI que els governs autonòmics implicats en col·laboració amb el Govern espanyol, adopten les mesures pertinents... a fi de que... s’harmonitze la dualitat onomàstica del nostre idioma amb la projecció d’este com a una entitat cohesionada i no fragmentada”; “el que es PROPOSA, per al CONJUNT DE LA LLENGUA, és, per tant una codificació policèntrica alhora que CONVERGENT”.
 
3ª I sobre tot, perque s’oblida dels drets del poble valencià, al que demana “generositat i flexibilitat...sentit comú i visió de futur”, quan real i sociològicament és el POBLE VALENCIÀ EL CREADOR DE LA SEUA LLENGUA, sense principis ni criteris imperatius, per molt presuntament científics que siguen, ni molt menys propiciats pel Govern central i els governs autonòmics “implicats”. Si eixe és el futur que nos espera, el DIRIGISME ESTRANY SERÀ INSOPORTABLE. I nosatres desigem UN FUTUR EN PAU, SENSE INGERÈNCIES.
 
En conseqüència, les entitats signatàries fent us dels drets constitucionals, en sentit comú i visió de futur, tal com «insta» l’AVL, demanem en respectuosa energia la derogació de la llei de creació de l’AVL i la seua dissolució.
 
En Valéncia a 14 de febrer de 2005
 
 
REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA
LO RAT PENAT
ASSOCIACIÓ CULTURAL PATRONAT DE LA RACV
ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LA RACV
ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA
EDITORIAL DEL SÉNIA AL SEGURA
AMICS DEL CORPUS
GRUP DE DONES VALENCIANES
COMITÉ DE L’IDIOMA VALENCIÀ
ASSOCIACIÓ CULTURAL L’AGÜELET
COFRADÍA DE SANT VICENT MÀRTIR
TAULA D’AUTORS TEATRALS
SINDICAT INDEPENDENT
ASSOCIACIÓ CULTURAL VICENT GONZALEZ LIZONDO
ASSOCIACIÓ CULTURAL JOANOT MARTORELL
COORDINADORA D’ENTITATS CULTURALS
INSTITUT D’ESTUDIS VALENCIANS
CAVALLERS CENTENAR DE LAPLOMA
CIRCUL CULTURAL APARISI I GUIJARRO
ENTITAT REGNE DE VALÉNCIA
AULA CULTURAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA
E.V.P.
FUNDACIÓ NOU VALENCIANISME
P. JOVENIL VALENCIANA
GRUP D’ACCIÓ VALENCIANISTA
COLECTIU FULLANA
ASSOCIACIÓ CULTURAL ALBOAYAL
ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAURADORS DE TORRENT
ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ESGUERDA
ASSOCIACIÓ CULTURAL VERNISSA
LO REGNE EN ACCIÓ
ASSOCIACIÓ DE MESTRES I LLICENCIANTS DEL REGNE DE VALÉNCIA
ESTUDIANTS INDEPENDENTS DE VALÉNCIA
FC DE MISLATA
ASSOCIACIÓ CULTURAL CARDONA VIVES
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE PINEDO
ASSOCIACIÓ CULTURAL CURATELL

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: