Dia de la llengua valenciana

Per Vicent Ramón Calatayud

Des de fa una vintena d´anys, estant en vida i en el Decanat de la RACV el poeta Xavier Casp, s´instituí, per a l´aniversari de la mort d´Ausias March, una de les majors glòries de l´idioma valencià, el dia 3 de març, com a jornada commemorativa. En eixe dia se li tributen homenages florals en la seua tomba, junt a la porta de l´Almoina en la Catedral, celebrant-li una missa allí mateix, en l´altar major de la Sèu Metropolitana. A continuació hi ha un acte acadèmic d´exaltació a la Llengua Valenciana en el Palau de la Música.

Això que ya s´ha fet tradició, enguany, havent-nos faltat dos acadèmics i valedors idiomàtics tan importants com foren Josep Mª Guinot i Joan Costa, els dedicarem un recort especial i s´aprofitarà per a celebrar, hui dia 3 a les 6 de la vesprada, una eucaristia en la Catedral, oferint-la en sufragi de les seues ànimes, com també la d´Ausias March i tots aquells que, en vida, foren escritors en llengua valenciana i ara deuen estar en lo cel. D´allí anirem al Palau a testimoniar-los homenage acadèmic al seu recort.

Ya han passat vinticinc anys des de que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana rebera l´adhesió en el Puig d´un escollit miler de firmants, representatius de les entitats i personalitats de tot lo Regne, refermant unes normes ortogràfiques, creades des del respecte històric, el coneiximent llingüistic i l´adequació actual de la tradició i el viu parlar dels valencians. Aquelles normes serviren per a elevar a llei en la primera transcripció al valencià, la Constitució i l´Estatut. Les normatives, que deuen ser evolutives, són causa de retocs tècnis i la nostra el tingué, majorment en l´accentuació, dut com sempre des de la pròpia secció de Llengua de la Real Acadèmia en el 1982. Passats vint anys, també des del sí de la mateixà s´arribà a un acort majoritari i en “un nou pas regulador” s´aprovà seguir evolucionant en uns menuts retocs que, no afectant ni desvirtuant la base ya assentada, servixen a la pròpia accentuació, per a concretar la nostra fonètica, distinguint-la d´unes atres llengües i facilitant l´us dels texts escrits als castellaparlants que ara s´incorporen a l´ensenyança.

Des d´esta perspectiva i refermada l´institució normalisadora per Lo Rat Penat, que és la formació cultural que ve mantenint des de més antic l´ensenyança del valencià, aixina com per l´Associació d´Escritors en Llengua Valenciana, hereus dels Ausias, Joanot, Casp, Guinot i Costa com a colectiu dedicat a la creació lliterària en la pròpia llengua, com a usuaris principals, editores i unes atres entitats culturals de tot lo Regne, convé que també enguany tots seguim refermant, en la nostra presència a les 19 hores, divendres en el Palau de la Música, l´acte acadèmic que tancarà la celebració dels 25 anys de les Normes de la Real Acadèmia dites del Puig, ferramenta imprescindible de la llengua valenciana.

Perque li convé al poble pla llevar-se de damunt tota la frustració induïda que patix. Per les normes i les pressions foranes que nos carreguen i també gràcies a certes colaboracions internes ya denunciades. Perque devem tornar al nostre ànim, de natural creatiu i obert, l´alegria i l´esperança, convé acodir units. Vos esperem.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: