El chocolate del loro (o les almoines a la RACV i Lo Rat Penat)

Per Jaume de la Serra

El PP està dispost a subvencionar a tot aquell que promocione el Valencià encara que no seguixca la normativa del IEC (Institut d´Estudis Catalans) que oficialisa la AVL-c (Academia Valenciana de la Llengua - catalana).

Algu pensarà que es una bona noticia i que ademes demostra que el PP continua tenint "anima valencianista". Res mes llunt de la realitat. O per diro d´una atra manera: més be tot lo contrari. La finalitat ultima d´estes subvencions no es atra més que continuar desactivant i "apaciguant" a dos emblematiques institucions valencianistes per mig d´unes miserables almoines (en les que podran fer quatre cosetes per a "consum intern" sense reso social), mentres que la AVL-c, a nivell economic i institucional, continuarà rebent "la part del lleo" per a estendre (infectar) a "tuti-plen" - i oficialment - el català per tot el sistema educatiu valencià.

Estes subvencions/almoines "valencianistes" del PP serviran per a que se mantinga la catalanisacio (dels valencians i la seua llengua) hasda que no haja volta arrere, hasda que el catalanisme estiga ben instalat en la ment i en el cor dels valencians i hasda que ya no quede valencianisme/valencianiste en força suficient com per a ferli front al catalanisme desnaturalisaor que mos imponen uns i atres. Aplegats a eixe punt sense retorn, li otorgaran a la RACV i Lo Rat Penat el llogic paper de museus de "llengües mortes", encara que es més que possible que siguen recalificaes com "Casals de foment de la cultura catalana sardanera" (en agraïment als servicis prestats) en el lema: "baix els plecs de les subvencions pepinianes per a ofrenar noves glories a Catalunya".

Uns chavos per aci i uns dinerets per alla faran que mes d´u tanque el morro, acache el cap i aprete el culet. ¿Qué passaria si a la RACV o a Lo Rat Penat no li aplegaren estes almoines? Qui sap, pero a lo millor alçaven el cul, agarraven el mosqueto i se clavaven dins de la trinchera valencianista a bregar "en un parell" en contra del catalanisme. Es molt possible que a partir d´ahi (de no cobrar un duro del PP subvencionaor) la RACV deixara de ser "eixa atra sensibilitat valencianista" que existix dins de la AVL i en la que tan facilment aplega a "consensos" el majoritari sector catalaniste de la AVL. Uns "consensos" que, a dia de hui, nomes els han aprofitat als catalanistes per a justificar i llegitimar les seues "catalanaes", cada dia mes descaradament anti-valencianes, tal com el dictamen de 9 de febrer de 2005 aon la AVL, en el "consens" majoritari de "totes les sensibilitats" que existixen en torn a la Llengua Valenciana, dictaminà que l´idioma Valencià no es més que llengua catalana a la que els valencians li donen atre nom en el Reine de Valencia.

A més d´u desde la RACV se l´ha sentit queixarse de que "els van enganyar" en lo de la creacio de la AVL, que no es lo que s´havia parlat i promes, i que, ademes, el sector "de la RACV" que actualment esta dins de la AVL (i que possibilita els "consensos" en els catalanistes) van "de lliure" sense plegarse a l´autoritat i directrius de la RACV. Be, es molt possible que tot aço siga cert, pero tambe es veritat que ya han passat prou anys i coses com per a tindre una perspectiva objectiva de l´assunt i donarse conter de que el catalanisme (a traves de la AVL), s´està aprofitant de la RACV i el seu prestigi per a "consensuadament" oficialisar i anar introduint paulatinament els dogmes catalanistes dins de la societat valenciana (fonamentalment en les generacions més jovens de valencians a través del sistema educatiu).

No m´atrevire a dirli a la RACV (i a Lo Rat Penat) que es lo que tenen que fer en l´assunt de les subvencions (del PP), pero una cosa es certa, estan acachantse i acceptant unes almoines del mateix que ha creat i paga molt generosament al bochi de la Llengua Valenciana.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: