La Festa per la Llengua de la UJI

Per Xavier Gimeno Alonso

El passat dissabte, 16 d´abril de 2011, es celebrà en l´Universitat Jaume I de Castello “La Festa per la Llengua”. ¿De quina llengua estem parlant? Llogicament el seu titul deuria de ser “La Festa per la Llengua catalana” perque aixo es lo que diu la UJI “valenciano, académicamente catalán” en els seus estatuts.

¿Necessitem els valencians que nos ensenyen el catala? Pareix ser que eixa llavor estan fent els coleges, instituts i universitats publiques durant els ultims anys cap als nostres fills.

En poc de temps s´han publicat diversos estudis al voltant de la ‘llengua’:

-     L´Institut d´Estudis Catalans (IEC) per mig de la ‘Xarxa Cruscat’ publicà un estudi del sociollingüiste Miquel Àngel Pradilla on trauen com a conclusio que en 23 anys ha millorat la ‘llengua’. Mes d´un 90 % de la poblacio l´ha enten i un 50 % l´ha parla. (Mediterráneo, 1.4.2011).

-     L´Academia Valenciana de la Llengua (AVL) tambe ha fet un atre estudi comparant l´evolucio del ‘valencià’ durant els anys 2004 a 2010 on conclouen que la provincia de Castello es l´unica que aumenta el seu us, que tots els coleges publics ensenyen en ‘valencià’ pero que baixa el nivel de l´ensenyança quan s´arriba a la ESO i Bachiller. (Mediterráneo, 28.2.2011)

-     L´Universitat Jaume I tambe ha fet recentment un atre estudi del ‘valencià’ respecte als seus alumnes, traguent com a conclusio que el percentage d´aquells alumnes que trien les classes en ‘valencià’ ha baixat respecte ad atres anys.

Com podem vore es fan molts estudis, investigacions, treballs, publicacions de llibres, campanyes, promocions, convenis (com es el cas de l´ajuntament de Castello i la AVL del passat mes de març), etc… i tot aixo son diners que estem pagant els valencians i nomes fan que ‘marejar la perdiu’, que si la ‘llengua’, que si el ‘valencià’, que si la ‘llengua autoctona’, que si la ‘llengua comuna’, etc…

En poques paraules intentaré donar la meua opinio sobre la ‘llengua’ que diuen ells. Primer de tot la llengua que nos estan ensenyant no es l´autentic valencià, sino un llenguage hibrit mitat valencià mitat catala, com dia el filolec castellonenc D. Josep Mª Guinot. L´autentic valencià i que mes s´acosta al parlar del poble valencià es la llengua valenciana, codificada per la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) o Normes d´El Puig, aprovades l´any 1981 i que foren oficials durant els anys 1981 i 1982 del govern preautonomic valencià. Es pot comprovar llegint el primer estatut d´autonomia valencià. En segon lloc l´impossicio del catala que estem patint els valencians provoca un rebuig dels estudiants cap ad eixa llengua. Per lo tant hui en dia nostra joventut s´ha passat en sa majoria a parlar castellà degut ad eixes circumstancies.

Castello, a 17 d´abril de 2011.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: