Per l´integritat ideologica valenciana

Per Accio Regne de Valencia

Continuant en la llinea que caracterisa a Accio Cultural, Social i Economica del Regne de Valencia (ARV), nos manifestem de nou per a denunciar, davant de l´opinio publica, una nova intromissio i humiliacio a l´identitat valenciana feta per part d´aquells que nomes s´enrecorden d´ella quan necessiten traure-li redit electoral. El passat dilluns, 11 d´abril, es consumà una atra claudicacio i venda politica per part del dirigent de l´historic partit valencianiste Unio Valenciana, la persona de José Manuel Miralles, en la complicitat que genera la codicia i roïnea dels dirigents del Partit Popular. Davant d´esta nova comercialisacio politica junt en l´instrumentalisacio d´un simbol com es la Real Senyera que dugue l´ataüt de Blasco Ibañez, aixina com l´utilisacio d´unes sigles historiques, per les que han lluitat i treballat mils de valencians lleals al Regne de Valencia, des d´Accio Regne de Valencia (ARV), volem manifestar lo següent:

1.- L´existencia d´Accio Regne de Valencia, entre unes atres raons, te l´objectiu de promoure i preservar la consciencia identitaria valenciana, en tot moment i davant de qualsevol situacio, en especial en circumstancies com les actuals, a on la major part dels partits politics que es presenten a les eleccions autonomiques i municipals valencianes, pretenen acaparar i apropiar-se del tan apreciat calificatiu de “valencianistes”. Esta comercialisacio fraudulenta generalisada s´emfatisa principalment en el Partit Popular (PP), que, des de fa mes de vint anys, ansía atraure l´interes dels votants valencianistes, pero no fent actuacions politiques que impulsen i engrandixquen l´identitat valenciana, com sería lo llogic, sino absorbint al partit politc que, historicament, mes s´ha identificat en la defensa d´eixos valors identitaris, que no es un atre que Unio Valenciana (UV), obtenint els favors dels seus dirigents, en l´unic objectiu de finiquitar-la. Estos arribistes, dirigents que han passat per UV a lo llarc dels ultims vora 15 anys, no nomes han entregat l´unic partit autenticament valencianiste en capacitat de dirimir i governar, sino que tambe han traïcionat mils de militants, a decenes de mils de votants, que confiaven i somiaven en l´existencia d´un partit d´estricta obediencia valenciana, al servici del Regne de Valencia, i no de dependencia aliena als valencians, com de fet es el Partit Popular.

2.- Els encara dirigents de UV, en especial el seu president José Manuel Miralles, han protagonisat una atra etapa deshonrosa en la seua trayectoria politica – terbola i gens recomanable-. Utilisant maniobres fosques han intentat enganyar i han estat jugant en els sentiments patriotics de molts valencians, silenciant de forma denigrant les obscurantistes negociacions que han dut en el PP. Ells i els dirigents del PP sabran els interessos que amaguen en eixe acort, pero allo que no podran mai amagar es l´ignominia i desvergonya publica de la qual han donat clar eixemple. En esta ultima accio no han afonat a UV -puix d´aixo ya s´encarregaren poc a poc ells, junts en els anterior dirigents, com J. Mª Chiquillo, Ferran Giner, Mª Angels Ramon-Llin, Vicent Ferrer, Julio Chanzà, Alfonso Novo, i un llarc i llamentable etc.- lo que si que han conseguit, i que els valencians fidels a l´identitat valenciana MAI els perdonarém, es, mes encara que la degradacio a la que han somes a UV, el haver-li negat l´ultima possibilitat que li quedava: morir en dignitat. Aixo si, els dirigents actuals de UV, i en especial el seu president, José Manuel Miralles, han protagonisat el major dels ridiculs, en la patetica i servil presencia junt als dirigents del PP, en l´acte d´El Puig, lloc en el qual, “curiosament”, fa poc mes d´un mes, ARV realisà la celebracio d´un acte d´engrandiment al major simbol identitari valencià, la Llengua Valenciana, en el 30 aniversari de l´adhesio a les Normes d´El Puig.

3.- Per ultim, en referencia als dirigents del PP, aquells que ara s´autodenominen de forma falaç “paladins del valencianisme”, volem recordar que des de 1999 disponen de MAJORIA ABSOLUTA, i que per tant son ells, i no uns atres, els qui sostenen el statu-quo que es resumix en mantindre el catala en l´ensenyança, en les publicacions oficials de les entitats publiques, en les rotulacions de les nostres vies publiques, en Radio 9 i Canal 9, i en tots els ambits als que poden arribar, i per supost, son els maxims responsables de la creacio i posterior blindage, dins l´Estatut d´autonomia, de l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL), tosca sucursal de l´Institut d´Estudis Catalans, que nos costa a l´any vora 4’5 millons d´euros, i lo que es mes greu, ni tan sols reconeix l´existencia de la Llengua Valenciana.

Vists estos antecedents de traïcio al Poble Valencià volem afirmar que en Accio Regne de Valencia no negociem en la nostra ideologia i sentiments valencians, que no transigim davant de la prepotencia i manipulacio que practica la classe politica valenciana, i per supost que no nos agenollem, com han fet tants atres, a cap d´interes politic ni economic. Els qui l´integrem hem segut lleals i fidels a les senyes d´identitat valencianes quan governava el PSOE, ho som ara que governa el PP, i continuarém sent-ho en el futur, independement de qui estiga governant; i que ningu dubte que treballarém per a oferir al Poble Valencià la possibilitat de triar una opcio politica realment d´estricta obediencia valenciana.

Sent conscients del repte que tenim per davant, i sobretot de la responsabilitat que significa preservar, difondre i promoure els interessos i simbols de la Patria Valenciana, NO ABANDONARÉM MAI estos objectius, i continuarém treballant per a oferir una esperança i un futur al Poble Valencià, lliures d´arribistes i oportunistes. Perque creem que no existix major honor per a un patriota valencià que poder servir fidelment a Valencia.

¡¡¡VIXCA LA PATRIA VALENCIANA!!!

En Alfafar, Regne de Valencia, a 14 d’abril de 2011

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: