Pasem a l´informacio ´esportiva´

Per Xavier Gimeno Alonso

Quan veem el ‘Noticies 9’ en Canal 9, aixo es lo que diuen quan es l´hora dels deports: “Pasem a l´informacio esportiva”.

El present articul m´ha vingut al pensament quan hui mateix (29.3.2011) en Canal 9 he escoltat al president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que parlant en valencià ha dit que: “N´hi ha tota classe de deports per a tot tipo de persones”, referint-se a una chica valenciana que ha aconseguit tot un exit en boxeig (no boxa) thailandes. Com podem vore Canal 9 diu ‘esport’ i el nostre president diu ‘deport’.

Parlarem breument de quina es l´autentica paraula valenciana i quina es l´estrangera.

Conforme ho explica ben clarament el filolec Manuel Gimeno (no es parent meu, encara que compartim el mateix llinage), en el seu articul titulat “El proces de substitucio llingüistica: Esport vs deport”, diu que la paraula ‘deport’ prové del llati ‘deportare’, mentres que ‘esport’ prové de l´angles ‘sport’.

El valencià com a llengua romanç (les llengües romanç o romaniques son aquelles que provenen del trencament del llati, com el frances, l´italià, el portugues i el mateix castellà, entre atres) té com a base el llati i mai l´angles, per lo tant la forma valenciana es ‘DEPORT’ i tots els seus derivats: deportiste/a, deportisme, deportiu/va, deportivitat, etc…

En Castello tenim casos prou cridaners com el “Patronat Municipal d´Esports” o “Poliesportiu…”, quan tindrien que anomenar-se “… de Deports” i “Polideportiu…”, aixo es lo que té la normalisacio catalana que estem patint els valencians des de fa uns anys.

Conforme diu Manuel Gimeno i tambe  l´investigador Ricart Garcia Moya, els nostres classics sempre han amprat el terme ‘deport’: “no ha altre deport en lo mon que navegar” (Ausias March); “prenia canssat deport” (Roiç de Corella); “si tal deport” (Jaume Roig – L´Espill); “solaç ni deport” (Sor Isabel de Villena – Vita Christi).

En el cas del nostre equip de futbol (el de nostra ciutat) es C.D. Castello i no com diuen en Canal 9, C.E. Castello. Ricart Garcia Moya fa alusio al futbol valencià dels anys 20, on el semanari “Tio Cuc” d´Alacant donava noticies dels partits dient: “els deportius… el capità del Deportiu… el Deportiu Novelda… el Deportiu Eldense” (Tio Cuc, 2ª ep. nº 52, 53 i 55. Alacant, 1924).

Hui en dia nomes trobem referencies en castellà “Deportivo Eldense” i en catala “Esportiu Eldense”, havent-se arraconat la terminologia propiament valenciana de ‘DEPORTIU’.

Si mirem els diccionaris trobarem en els catalans i escolars d´estudis de nostra joventut ‘esport’, en canvi els autentics valencians ‘deport’, en cap moment fan la doble definicio com succeïx en atres paraules, be per absorcio o assimilacio.

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: