Manifest informatiu a l´opinio publica davant de l´utilisacio fraudulenta dels simbols valencians per part dels partits politics

Per Accio Regne de Valencia

Des de la Federacio d´Entitats valencianistes, ACCIO CULTURAL, ECONOMICA I SOCIAL DEL REGNE DE VALENCIA (ARV), nos sentim en l´obligacio d´informar i advertir als ciutadans valencians sobre l´intent de MANIPULACIO i FRAU IDEOLOGIC que pretenen gran part dels partits politics que han presentat candidatures a les institucions valencianes en les proximes eleccions autonomiques i locals.

L´utilisacio per part d´estos partits del terme “VALENCIANISME” no es mes que una FERRAMENTA FRAUDULENTA per a captar vots d´aquells valencians conscienciats de la necessitat de difondre, defendre i promoure la IDENTITAT PROPIA I GENUÏNA VALENCIANA.

EL PRINCIPAL FACTOR COMU que identifica a tots ells es el RECONEIXIMENT, DEFENSA i SOMETIMENT a la ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL), institucio finançada per tots els ciutadans valencians (vora 5 millons d´euros anuals), i dins de la qual la majoria dels seus membres NEGUEN l´independencia i el caracter genuï de la Llengua Valenciana, sent defensors de la teoria acientifica que considera al “valencià” una simple variant del catala, com refrendaren en el dictamen del 9 de febrer de 2005, a on afirmaven, entre uns atres desproposits, lo següent (transcrivim lliteralment): “… la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen les comunitats autonomes de Catalunya i de les illes Balears i el Principat d´Andorra. Així mateix es la llengua històrica i pròpia d´altres territoris de l´antiga Corona d´Aragó (la franja oriental aragonesa, la ciutat sarda de l´Alguer i el departament francés dels Pirineus Orientals). Els diferents parlars de tots estos territoris constituïxen una llengua, és a dir, un mateix sistema llingüístic”. En conclusio, en esta declaracio, la AVL es convertix en una simple sucursal de l´Institut d´Estudis Catalans (IEC).

Aixina puix, informem a tot el Poble Valencià que, per a NO CAURE en L´ENGANY i L´ESTAFA, han de començar per comprovar si els partits que s´autodenominen “valencianistes” i “defensors de les senyes d´identitat valencianes”, AMPAREN, RECOMANEN o DEFENEN a l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL), perque clarament indicaran que AVALEN els posicionaments ANTI-VALENCIANS – detractors, agressors i aniquiladors – d´esta Academia posada al servici de la llengua i de l´imperialisme cultural i politic catala front al major simbol de l´identitat valenciana: la LLENGUA VALENCIANA, en l´objectiu de reduir-la a una simple variant del catala.

Per tant, exigim ad estos partits politics que NO INTENTEN ENGANYAR NI MANIPULAR als ciutadans valencians utilisant i redactant “principis ideologics” en els que destaca la prostitucio de la paraula “valencianisme”, quan l´autentica veritat es que son UNES ATRES IDENTITATS I INTERESSOS, molt diferents als valencians, el que defenen i pels que treballen.

La Junta Directiva d´Accio Regne de Valencia (ARV)
En la poblacio d´Alfafar, Regne de Valencia, a 11 de març de 2011.

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: