Corona catalano-aragonesa: un idiotismo histórico

Per María Teresa Puerto Ferre

Les illes barataries De la logia feudal NAZIonalcatalana continua parint els seus habituals IDIOTISMES HISTORICS, que escampa i distribuïx en absoluta impunitat. I son una peste.

Encara sort que esta vegada hi ha hagut una correccio immediata a l´us del barbarisme historic “Corona catalano –aragonesa”, utilisat incorrectament per la delegacio catalana de TVE en Sant Cugat e inclus hi ha hagut peticio publica de disculpes pel responsable en Barcelona de Televisio Espanyola.

Pero, per escampar mentires, que no quede. Una mentira repetida infinitament arriba a convertir-se en falsa veritat. I la Gran Multinacional Catalana de la Mentira es “magíster cum laude” en aixo...

La denominacio “Corona catalano-aragonesa” per a referir-se a la Catalunya de l´Edat Mitjana o de la Moderna i Contemporanea es un invent, sense cap base científica: pur IDIOTISME historic.

Al conjunt format per Arago i Catalunya sempre se li va denominar Corona d´Arago, i va ser el resultat de la unio de la REINA d´Arago, Peronella, en el COMTE de Barcelona, Ramon Berenguer IV, l´any 1137.

El terme fals “Corona catalano-aragonesa” te difusio a partir de la Renaixença catalana, en l´ultim quart del segle XIX. Anteriorment, cap terme havia fet referencia a la Corona d´Arago en este sentit. I evidentment, no hi ha cap font historica que avale eixa denominacio. El primer estudi que parla d´esta “creacio inventada” es la monografia del falsificaor Bofarull i Broca, “La confederació catalano-aragonesa” (Barcelona, 1872).

El Renaiximent catala va inventar a finals del segle XIX este terme que va ser introduït en llibres i follets, editats en Catalunya, i posteriorment, difos en escoles, instituts i universitats de la Comunitat Valenciana.

Com dia D. Antonio Ubieto, l´agut complex d´inferioritat del nazionalisme catala deriva de la seua simple categoria historica com a comtats i de la seua NO existencia com a regne front al Regne d´Arago, al Regne de Valencia i al Regne de Mallorca. Catalunya no va existir com a entitat politica en l´Edat Mija, per tant es impossible que puguera aportar la seua denominacio dins d´un territori polític com es la Corona d´Arago. Ya des dels orígens de la Corona veiem com la unio dinastica es produïx entre la REINA d´Aragó i el COMTE de Barcelona, NO de Catalunya.

L´expansio de la Corona d´Arago cap al sur, va produir la creacio del Regne de Valencia, en 1238, i la denominacio de Corona d´Arago quedava excessivament reduccionista, tenint en conte, ademes, que durant el segle XV el Regne de Valencia era el territori més important dins del conjunt regnícola.

EL Cap i Casal era la ciutat mes populosa de tota la Peninsula Iberica, l´economia valenciana era preponderant i l´art i lliteratura valencianes, en el seu Segle i Mig d´Or Lliterari, va conseguir cotes de qualitat inimaginables. Ademes, des del punt de vista militar, el nostre Regne aportava les majors sumes de diners als diversos monarques. La riquea i la cultura estava en el REGNE de VALENCIA.

Per tant, hi ha historiadors que apunten l´idea que si s´ha d´utilisar un terme sinonim al de Corona d´Arago, l´unic possible ha de ser “Corona Valenciano-Aragonesa” per a designar la Confederacio existent, sobretot en el segle XV, producte de l´unió de diversos territoris REGNÍCOLES soberans que compartien monarca i certes politiques comuns, pero que mantenien íntegra la seua independencia (lleis, organs d´autogovern, moneda, etc...).

I Catalunya mai va donar la talla per a tant...

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: