Corona catalano-aragonesa: un idiotismo histórico

Per María Teresa Puerto Ferre

Les illes barataries De la logia feudal NAZIonalcatalana continua parint els seus habituals IDIOTISMES HISTORICS, que escampa i distribuïx en absoluta impunitat. I son una peste.

Encara sort que esta vegada hi ha hagut una correccio immediata a l´us del barbarisme historic “Corona catalano –aragonesa”, utilisat incorrectament per la delegacio catalana de TVE en Sant Cugat e inclus hi ha hagut peticio publica de disculpes pel responsable en Barcelona de Televisio Espanyola.

Pero, per escampar mentires, que no quede. Una mentira repetida infinitament arriba a convertir-se en falsa veritat. I la Gran Multinacional Catalana de la Mentira es “magíster cum laude” en aixo...

La denominacio “Corona catalano-aragonesa” per a referir-se a la Catalunya de l´Edat Mitjana o de la Moderna i Contemporanea es un invent, sense cap base científica: pur IDIOTISME historic.

Al conjunt format per Arago i Catalunya sempre se li va denominar Corona d´Arago, i va ser el resultat de la unio de la REINA d´Arago, Peronella, en el COMTE de Barcelona, Ramon Berenguer IV, l´any 1137.

El terme fals “Corona catalano-aragonesa” te difusio a partir de la Renaixença catalana, en l´ultim quart del segle XIX. Anteriorment, cap terme havia fet referencia a la Corona d´Arago en este sentit. I evidentment, no hi ha cap font historica que avale eixa denominacio. El primer estudi que parla d´esta “creacio inventada” es la monografia del falsificaor Bofarull i Broca, “La confederació catalano-aragonesa” (Barcelona, 1872).

El Renaiximent catala va inventar a finals del segle XIX este terme que va ser introduït en llibres i follets, editats en Catalunya, i posteriorment, difos en escoles, instituts i universitats de la Comunitat Valenciana.

Com dia D. Antonio Ubieto, l´agut complex d´inferioritat del nazionalisme catala deriva de la seua simple categoria historica com a comtats i de la seua NO existencia com a regne front al Regne d´Arago, al Regne de Valencia i al Regne de Mallorca. Catalunya no va existir com a entitat politica en l´Edat Mija, per tant es impossible que puguera aportar la seua denominacio dins d´un territori polític com es la Corona d´Arago. Ya des dels orígens de la Corona veiem com la unio dinastica es produïx entre la REINA d´Aragó i el COMTE de Barcelona, NO de Catalunya.

L´expansio de la Corona d´Arago cap al sur, va produir la creacio del Regne de Valencia, en 1238, i la denominacio de Corona d´Arago quedava excessivament reduccionista, tenint en conte, ademes, que durant el segle XV el Regne de Valencia era el territori més important dins del conjunt regnícola.

EL Cap i Casal era la ciutat mes populosa de tota la Peninsula Iberica, l´economia valenciana era preponderant i l´art i lliteratura valencianes, en el seu Segle i Mig d´Or Lliterari, va conseguir cotes de qualitat inimaginables. Ademes, des del punt de vista militar, el nostre Regne aportava les majors sumes de diners als diversos monarques. La riquea i la cultura estava en el REGNE de VALENCIA.

Per tant, hi ha historiadors que apunten l´idea que si s´ha d´utilisar un terme sinonim al de Corona d´Arago, l´unic possible ha de ser “Corona Valenciano-Aragonesa” per a designar la Confederacio existent, sobretot en el segle XV, producte de l´unió de diversos territoris REGNÍCOLES soberans que compartien monarca i certes politiques comuns, pero que mantenien íntegra la seua independencia (lleis, organs d´autogovern, moneda, etc...).

I Catalunya mai va donar la talla per a tant...

cites

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua
Simó Santonja

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: