30 Anys de Valencianisme

Per Plataforma Jovenil Valencianista

La coordinadora dŽentitats Accio Cultural, Social i Economica del Regne de Valencia ha elaborat un intens programa dŽactivitats valencianistes per a commemorar el trenta aniversari de lŽacte dŽadhesio a les Normes dŽEl Puig. Durant les proximes semanes, lŽactivitat cultural bollirà en el Centre Cultural La Llar, en Alfafar.

Encara que les Normes dŽEl Puig sŽelaboraren en 1979, per la Seccio de Llengua i Lliteratura del Centre de Cultura Valenciana, actualment Real Academia, no va ser fins a 1981 quan es va celebrar lŽacte oficial dŽadhesio. En ell, varen participar més de cent entitats i personalitats del món de la politica, la lliteratura i la societat valenciana.

Trenta anys despres, el debat llingüistic encara forma part de lŽestrategia politica dŽalguns grups. La qüestio normativa permaneix pendent en molts nuclis socials valencians. Per aixo, Accio Regne de Valencia ha preparat un intens cicle de conferencies per a debatre i analisar la situacio de la normativa valencianista.

La primera conferencia analisa la vida del pare Fullana. La gramatica de Fullana va ser la base clau per a la realisacio de les Normes dŽEl Puig. El 18 de febrer, el pare Benjamí Agulló i Pascual parlarà dels estudis de Lluïs Fullana i Mira, des de lŽexperiencia de ser el seu biograf.

El dimarts, dia 22 de febrer, Chimo Lanuza parlarà de “Politica i ortografia”. Lanuza és llicenciat en Filologia Hispanica per lŽUniversitat de Valencia. Eixe mateix dijous, dia 24, Toni Fontelles explicarà la critica i la desinformacio que hi ha al voltant de les Normes dŽEl Puig. Fontelles és llicenciat en Teoria de la Comunicacio i Psicologia i diplomat en Magisteri per lŽUniversitat de Valencia. I el divendres 25, Oscar Rueda parla del “Present i futur de les Normes dŽEl Puig”. Rueda és ingenier dŽObres Publiques i especialiste en Prevencio de Riscs Laborals.

El dimarts, 1 de març, Manuel Gimeno, llicenciat en Filologia Valenciana per lŽUniversitat de Valencia impartirà la conferencia titulada “Normes dŽEl Puig: genesis i unes atres qüestions”. El divendres, dia 4, finalisarà el cicle de conferencies en Batiste de Gandia que baix el nom de “La Plataforma Normes d’El Puig: l’ultim intent del segle XX dŽunir al valencianisme”, explicarà el frustrat intent dŽesta plataforma. Batiste de Gandia és ingenier Tecnic de Telecomunicacions per lŽUniversitat Politecnica de Valencia.

Totes les conferencies començaran a les 19,30 h. en el Centre Cultural La Llar.

LŽacte final de commemoracio del XXX aniversari de lŽacte dŽadhesio a les Normes dŽEl Puig, es realisarà en el Real Monasteri de Santa Maria dŽEl Puig, el lloc triat per a la firma historica dŽestes Normes. Este homenage tindra lloc el dumenge, 6 de març. A partir de les 12,30 h. es realisarà una missa valenciana a lŽestil de LŽHorta. Al finalisar es fara llectura dŽun parlament commemoratiu que contarà en la participacio dŽun representant dŽAccio Regne de Valencia. LŽhomenage finalisarà en el descobriment dŽuna placa commemorativa, el cant de lŽHimne nacional valencià i la firma, per part dels assistents, de les Normes en senyal d’adhesio. A lŽacabar els assistents podran fruir dŽun dinar de germanor, del que poden obtindre més informacio en info@acciorv.com .

PJV: http://www.pjvalencianista.org/web/2011/02/12/trenta-anys-de-valencianisme/

cites

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua
Simó Santonja

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: