XXX Aniversari Normes d´El Puig

Per Accio Regne de Valencia

Benvolguts amics, companyers i germans en la lluita per Valencia:

     Continuant en el compromis adquirit des de ARV d’engrandir, promoure i difondre les senyes d’identitat valencianes, nos complau convidar-vos a compartir en nosatres la commemoracio del 30 Aniversari de l’Acte d’Adhesio de totes les entitats i personalitats valencianistes, celebrat el 7 de març de 1981, a la normativa per a la Llengua Valenciana elaborada per la Seccio de Llengua i Lliteratura de l’Academia de Cultura Valenciana (RACV).

De la mateixa manera que en aquell dia, est acte d’aniversari el celebrarém en el Monasteri de Santa Maria d’El Puig, el dumenge 6 de març de 2011. Vos adjuntem el diptic en la programacio, a on es pot comprovar que, a banda de les celebracions centrals en el Monasteri, previament hem programat en La Llar, un cicle de conferencies entorn a l’historia, genesis i situacio actual de les Normes d’El Puig.

     No cal dir l’importancia d’esta commemoracio, no nomes perque es tracta de l’unica normativa valenciana que representa a l’autentic pensar, parlar i escriure de la Llengua Valenciana, sino perque tambe posseix el simbolisme fonamental de l’unitat del valencianisme. Com molt be sabeu, l’acte de 1981 fon la proclamacio de l’adhesio i fidelitat a la normativa redactada i desenrollada en 1979 per la Seccio de Llengua i Lliteratura de la ACV, en el qual la Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia, presidida pel sempre recordat Paco Nieto, feu entrega a l’Academia de Cultura Valenciana (ara RACV), presidida en aquell moment per Julià San Valero, de l’Acta notarial a on s’arreplegaven totes les firmes d’adhesio d’entitats i personalitats valencianistes. Fon ademes el soport i el reconeiximent, per part de tot el moviment valencianiste, al fet de sentir com a nostra l’unica normativa que respectava l’esperit historic i la tradicio grafica de l’idioma valencià. Per aixo, a partir d’eixe dia, com a simbol i ferramenta d’unio entre els patriotes valencians, passaren a denominar-se Normes d’El Puig, en honor a la poblacio que acolli aquella proclamacio.

     Aixina puix, en llealtat ad eixe jurament i en recòrt ad aquells que es mantingueren fidels ad ell tota sa vida, a sovint a costa de grans sacrificis, te convidem a acompanyar-nos i celebrar en nosatres que 30 anys despres continuem enaltint, proclamant i difonent, no solament les Normes d’El Puig i el vincul valencianiste que representen, sino tambe la nostra sempre amada Llengua Valenciana.

Esperant contar en la teua presencia i adhesio, ben cordialment:

La Comissio Organisadora de ARV.

¡¡VIXCA LA LLENGUA VALENCIANA!! ¡¡VIXQUEN LES NORMES D’EL PUIG!!

En Alfafar, Regne de Valencia, a 10 de febrer de 2011

Videos de l´acte

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: