El merder està servit

Per Baltasar Bueno

El colombaire de profit li ha tornat a fer la faena bruta al PP. Li ha montat un nou merder, vespres d´eleccions, que embruta al valencianisme, per al sujeto éste ara els valencianistes que no se venen al PP ni al catalanisme, son extremistes, i li ha donat ales i oxígen als de la mafia Gürtel.

La lliçó, ben ensenyada entre les files dretanes per el conseller tránsfuga del PSOE, Rafael Blasco, en esta ocasió ha tratat de desbaratar més al valencianisme cultural i politic de cor sincer, per a que no moleste ni li mareje la campanya electoral al PP.

En el valencianisme sempre ha hagut qui ha estat a la choca en el mercat de la compravenda esperant a l´home del talonari o al repartidor de càrrecs, seguint l´exemple dels qui ya s´han colocat per a tota la vida, passantse de bando i vivint del cuento a la salut dels diners públics dels valencians, com el cas desgraciadament de Jose Maria Chiquillo, ex pompos president nacional valencinaiste, que s´apuntá al PP en un plis plas, “porque desde allí se puede hacer más valencianía”. Més calaix, diría yo, chaval, i sense matarse a treballar. Ya me dirà algú que ha fet este per la valenciania des de que viaja en primera en els avions a càrrec dels nostres impostos. Lo que dona haver pegat quatre cartells, ferli les fotocopies i servirle els cafés a Lizondo.

El colombaire de profit de Trinquet de Cavallers, per sa part, porta ya varios anys a les ordens i mamelleta del P. Que si alt carrec de compres de Canal 9, que si director general de Patrimoni sense saber distinguir el gòtic del barroc, que si diputat provincial, que si president de empreses publiques de Diputació, que si president de taules de adjudicacions d´obres, contrates i subastes, que si venedor de paperia a centres oficials,, que si coches oficials, que si colocats en Canal 9,…

No era ningú, sols un perfecte desconegut, dedicat entre atres coses a la fotocopia, s´apuntà a la valenciania i s´espabilà de manera tal que econòmicament no li ha anat mal en eixa barreja de vida política-comercial-cultural, un totum revolutum sustanciós, que va a anar in crescendo des de era pilotari de Zaplana –en plena creació de la catalanista AVLL, raó per la qual la situació la tingué el PP prou controlada- , a Camps i al que puguera vindrer en un futur electoral.

El merder-femer que ha montat el colombaire de profit en el Principal, si no es per encàrrec, li ha vingut de maravella al PP, para pescar en río revuelto cara a les pròximes eleccions, dins de la estrategia de sempre: comprar, alquilar, desbaratar, abaratar, lo que pertoque, el valencianisme i procurar que no reviscole utilisant tècniques i tàctiques refinadament maquiavèliques, adobes per Blasco i González Pons. El demés no donen la talla i menos Rus.

Ara resulta, al parer del colomabire de profit, que els valencianistes no venuts al catalanisme o al PP son extremistes, sobre tot els de Coalició Valenciana o Unió Valenciana, que, pobres, s´han quedat anclats en els temps de la Batalla de Valencia, emprant terminología política catalanista, i que lo que correspon es ser amics dels bienpagados de la AVLL i sopar i ferse alguna copeta ab ells, juntarnos, donarmos abraços i besos.

No ha tingut més vergonya el colombaire de profit que di restes coses en el refugi de la nit floralesca, la nit que deuria ser de lloança, de fe i amor, a la Llengua Valencian. NO ha fet un discurs lliterari, sino politic ecumenic valencià catalanista, casi beneint la AVLL, argumentant que ells també amen a Valencia, raó per la qual la venerable i centenaria entitat cultural, ans amadora de les glories valencianes, deu estar oberta a tots.

Oberta de par en par, pero baix el control del PP -¿Lo Rat Pena o Lo Rat PP? A la que poden acudir tots, catalanistes incluits, pero no els extremistas, pareix que per a ell a soles, dell Grup d´Acció, Coalició Valenciana i Unió Valenciana.

No crec que tardem molt en saber quina va a ser la recompensa, el premi, que el PP li va a donar al colombaire de profit en la pròxima temporada de bous. I als seus adlàters. Pero temps al temps. Chano, chano. Tot se vorà.

cites

Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente
Carreras i Candi

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: