Diccionari General

Per Vicent Ramón Calatayud

Si, clar, de la Llengua Valenciana, sense dubtes. Hui tenim els valencians una cita important, històrica podríem dir-li. 19 hores, Ateneu Mercantil, ciutat de Valéncia. Allí se presentarà la més esperada obra de la valencianitat activa: el Diccionari General de la Llengua Valenciana. En dos toms enquadernats en vera pell, se recull, se definix, facilitant la seua correcta interpretació, el més ample cabal lèxic de la llengua valenciana, sense concessions ni sumissions estranyes. Locucions clàssiques, modismes, frases fetes, refranys, etc..
 
En este magne quefer treballaren un grapat d´anys els membres de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes, encapçalada pel seu Director, l´ilustre acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana Voro López, 20 colaboradors directes i 50 informants de tot lo Regne, posant al dia el nexe idiomàtic valencià, des del llustre que sempre tingué, que mai degué discutir-se, rebaixar-se, menysprear-se, substituir-se.., a la categoria de llengua actual, pròpia, per denominació, senmtiment i normativisació. Aixina podem dir que fem història com en son dia el Liber Elegantiorum d´Esteve, les obres de Carles Ros, Josep Nebot o Fullana i completant l´alvanç que ya representà el Diccionari Bilingüe de la RACV que està en sa tercera edició, la Flexió Verbal i l´Estandart Oral. El quefer seguirà en l´actualisació de la Gramàtica Normativa de la Llengua Valenciana.
 
Pensem que és bon moment de reflexionar i no perdre més temps discutint, perque sabem lo que som per lo que hem segut i volem seguir sent, per això hem d´estar al costant dels que treballen, tan esforçadament, per a que torne a florir la gràcia de la millor lliteratura del XV, dotant-nos de mijos. L´història i el sentiment de naixença nos ho exigixen. No podem declinar la nostra responsabilitat en els demés i en acabant queixar-nos per lo que hem consentit.
 
Postrera recomanació. Es tracta de tirada curta, ajustada pels temps que corren a preus molt ventajosos, qui no s´afanye no la tastarà. Avisats quedeu, Vingau.

cites

La lengua valenciana difiere bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construirselos, como lo han hecho los catalanes a la suya (...) En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: