‘Avui’ toca Mercat

Per Xavier Gimeno Alonso

L´ajuntament de Castello junt al Mercat Central de Castello, han començat una campanya titulada: ‘Avui’ toca Mercat, dirigida als escolars de Primaria dels centres educatius de la ciutat de Castello.

Com diu l´informacio del periodic ‘Què!’ del dijous, 14 d´octubre de 2010: “Un total de 1.500 escolares de tercero y cuarto de Primaria de 40 centros educativos de Castellón participarán en la campaña ‘Avui toca Mercat’ que, promovida por el Mercado Central junto con el Ayuntamiento, acerca a los alumnos el conocimiento de los productos naturales y los valores nutritivos de la dieta mediterránea, así como del propio recinto”.

Dita campanya es un programa que vol donar a coneixer d´una forma lúdica i divertida l´activitat del Mercat Central de Castello, aixina com l´historia del recinte i els seus productes, durant l´octubre fins al juny de l´any que ve, dirigida als alumnes d´entre 9 i 10 anys.

Tot lo que havem dit em pareix molt correcte, ademes els castellonencs tenim un Mercat Central molt bonico que data de l´any 1949 (fa pocs anys es celebrà el 50 aniversari del mercat, editant-se un llibre commemoratiu), ya que antigament es feya en la plaça de l´Herba, en la plaça del Rei o en la mateixa plaça Major.

Pero allo que no em pareix be es el titul de dita campanya. Realment en llengua valenciana es tindria que dir ‘Hui toca Mercat’, la paraula ‘Avui’ es catalana. Els valencians no l´amprem, excepte en les terres mes al nort del nostre regne (ara comunitat valenciana) que per proximitat en Catalunya la solen dir tambe per absorcio, aixina com, en les comarques tarraconines diuen paraules que son valencianes.

Anem a vore si eixa paraula la tenim registrada els valencians com a nostra, consultarem els diccionaris acatalanats (valencià normalisat) i els autentics valencians:

-     Diccionari de la llengua. Caixa d´Estalvis i Mont de Pietat de Castelló. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989.

Avui. Adv. 1. En el dia en què som.// loc. Adv. 2. D´avui endavant. Des d´ara… Pero trobem la paraula Hui si la busquem en ‘valencià’. Hui. Adv. Avui.

-     Diccionari Valencià Escolar. Francesc Ferrer Pastor. Valencia. 1999.

Hoy. Adv. El día en que estamos [hui]//En el tiempo presente, actualmente [hui]. Pero trobem la paraula ‘Avui’ si la busquem en ‘valencià’.

Si consultem atres diccionaris d´autentic valencià, per supost, no apareix dita paraula:

-     Diccionari Ortogràfic Valencià-Castellà. Castellà-Valencià. Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Valéncia. 2004.

Hoy. Adv. Hui. En canvi no es troba en valencià la paraula ‘Avui’.

-     DHIVAM. Diccionari Historic del Idioma Valencià Modern. Ricart Garcia Moya. Valencia. 2006.

Hui. “en terra valenciana hui… ya en lo sigle XIII” (Coromines. DECLLC). N´hi han mes de trenta resenyes arreplegades de la paraula ‘Hui’ i cap de la paraula ‘Avui’.

Com podem vore, la paraula ‘Avui’ no es nostra i es una vergonya que als nostres fills lis ensenyen paraules alienes al nostre idioma.

Castello, novembre de 2010. Xavier Gimeno i Alonso.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: