Carrer Xavier Casp

Per Manuel Casaña Taroncher

Sí, des de hui, aixina tindrem rotulat un carrer en Valéncia. Content estic, perque Xavier Casp no sols fon per a mi un gran poeta, sino també un bon amic. Compartírem amistats, puix molt tractava a coneguts i admirats mestres meus: al compositor Manuel Palau, als periodistes don Eduart Chavarri, don Martí Domínguez, don José Ombuena i donya Mª Consuelo Reyna. També, de vegades, li agradava recordar-me anècdotes de Ferrer Pastor, Josep Giner i d´Andrés Estellés o de don Nicolau Primitu. Aixina que, per l´amor que el nostre poeta va sentir per Valéncia i per la valenta defensa que feu al llarc de la seua vida de la llengua valenciana, reunim-nos en eixe lloc, propenc als carrers de Joan Verdeguer y de Manuel Soto - on veïna remoreja la mar- per a estar presents en este senzill acte de l´inauguració. A les sis de la vesprada començarà. L´obrirà la presidenta de l´AELLVA, Na Mª Jesús Coves, qui farà una lectura de l´acort de l´Ajuntament. Després, se donarà pas a la rotulació. Seguirà l´agraïment de la família i el parlament del decà de la RACV -Dr. Simó Santonja-, se llegiran versos del poeta de Carlet i Mª Irene Beneyto conclourà l´acte.
 
Tant la poesia com la prosa de Casp fruïa -per ser pianiste- la musicalitat; com per haver segut home ilusionat i esperansat, pero ple de raó, quant dia i escrivia tenia l´assossegament profunt de qui en calma pensa per a obrar rectament després. Moralisme i simbolisme els sabé fer brollar en els poemes de "Volar", "On vaig, Senyor", "Aire de cançó", "Silenci". I atres en els que sempre el seu talent poétic impregnat de dolçor i força -com el tenia Racine- afegia una facilitat melòdica fluïda. Pero dins d´eixe lirisme introduïa per igual en cada vers -i en cada llínea de sa prosa- l´imà moraliste de sa creença cristiana i valenciana. Ho manifestà ben clarament, en els artículs publicats en este periòdic i també està present en eixe últim i pòstum llibre seu de ´Flexions i reflexions´. D´ahí copie dos pensaments: «Reflexionar no és repetir la flexió, sino procurar entendre-la" i "Lo que no he segut mai és indiferent, perque crec que l´indiferència és un dels pecats més contagiosos". Evitem este pecat per a no ser covarts en la defensa de Valéncia. Prengam l´eixemple de Xavier Casp.

cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: